Årets dagtilbud 2018

Prisen som Årets Dagtilbud gik i 2018 til Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør. Her kan du læse mere om vinderen og de øvrige nominerede til årets pris. 

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på den lange bane.

Årets Dagtilbud er en pris, der hvert år gives til et dagtilbud, som udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og gennemsyret af det pædagogiske grundlag.

 

Fagudvalg

Fagudvalget for Årets Dagtilbud 2018 bestod af repræsentanter udpeget af FOA, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler samt praktikere fra dagtilbudsområdet.

 

Tre dagtilbud blev nomineret til Årets Dagtilbud 2018, og til inspiration er der udgivet tre artikler, som videreformidler gode eksempler for hvert af de nominerede dagtilbud. En fjerde artikel sætter fokus på tendenser på tværs af indstillingerne og på, hvordan de knytter an til elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Find artiklerne nedenfor.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.