Tilrettelæggelse og gennemførelse

Undervisningsdifferentiering har været et vigtigt princip for tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning, siden det blev et lovkrav med folkeskoleloven i 1993. Det er stadig den dag i dag et bærende princip i folkeskolen og flere andre uddannelsessystemer som avu.

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.