Tilrettelæggelse og gennemførelse

Undervisningsdifferentiering er et vigtigt princip for tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning. Her finder du inspiration til at arbejde med dette koblet til undervisningen.

Med nutidens fokus på målbevidsthed og synlig læring bruges undervisningsdifferentieringen i stadig større grad til ikke kun at tage udgangspunkt i kursistens forudsætninger, men til at også at tilgodese kursistens udviklingspotentialer. 

Inspiration og viden

Siden er opdateret 11. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.