Artikel

Toolbox - værktøjskasse til genrer og tekstanalyse i engelsk

Fagkonsulentens værktøjskasse til genrer og tekstanalyse i engelsk.

Her kan du hente "fagkonsulentens værktøjskasse" til tekstanalyse i engelsk.
I denne kan findes god inspiration til tekstanalyse på forskellige niveauer. 

Toolbox

I engelsk på avu lægges der op til tekstanalyse allerede fra de laveste niveauer. 

I vejledningen findes eksempler på, hvordan tekstanalysen kan opbygges fra niveau til niveau: 
 

På de laveste niveauer kan læreren spørge:

  • Describe the man – What does he look like? – What is he like? - Is he honest – arrogant – shy – racist – quiet – lively?
     

Som en glidende overgang kan man bruge de traditionelle spørgsmål:

  • when – where – who – what (happens)? – why?

 

Til sidst kan nogle af de tekstanalytiske grundbegreber blive introduceret:

  • setting – character sketch – composition – plot – theme – perspective.
     

De grundlæggende analysetermer for litterære tekster er for eksempel handling, miljø, personka-rakteristik, tema og for nonfiktive tekster for eksempel afsender/modtager og budskab.

I tekstanalysen arbejdes der med redegørelse, analyse og perspektivering i forhold til det læste emne, således at en tekst kan gives indhold, og arbejdet kan resultere i en meningsfuld samtale ved hjælp af de relevante analysebegreber.

 

Kreditering

Fagkonsulenten i engelsk avu - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.