Forløb

Outsiders and immigration

Forløbet sætter bl.a. fokus på at oparbejde et emnespecifikt ordforråd. Paradigmatisk forløb til niveau D

Formål

Forløbets mål er at kursisten kan:

 • oparbejde emnespecifikt ordforråd
 • bruge elementære tekstanalytiske begreber (grundlæggende genrebegreber og personkarakteristik)
 • erhverve en grundviden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • blive i stand til at perspektivere tekster til forhold i engelsktalende lande og til egen kultur inden for almene emner.

 

1. Omfang/planlægning

 • Forløbet varer ca. 20 timer.

 

2. Forberedelse/opbygning

Emnet indvandring og udvandring behandles, således at kursisterne forstår den almene og globale relevans af immigration.

Emnet inddrager følgende kernestof:

 • Det engelske sprogs centrale grammatik
 • Ordforråd
 • Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om almene emner
 • Viden om samfundsforhold i engelsktalende lande.

 

Materialer

Følgende er forslag til materialer, der blandt mange andre vil kunne bruges i dette emne:
Kernestoffet kan evt. bearbejdes ud fra:

 • That’s The Way, Benedikte Herold Jensen, systime
 • Even More True Stories, Sandra Heyer, Longman
 • Blue Cat, Engelsk for 9., Aase Brinck-Hansen m.fl., Gyldendal
 • On the Street in New York and London
 • Every Face tells a Story, Lisbeth Johansen, systime
 • www.youtube.com
 • www.bigissue.com eller et eksemplar af bladet The Big Issue

.

3. Gennemførelse

Læreren præsenterer billedeksempler på hjemløse og samtal ud fra billederne. Opbygning af et ordforråd omkring emnet

En eller flere case-stories kan læses og bearbejdes for at få et indblik i, hvordan hjemløse lever deres liv, og hvordan de kan hjælpes af ’charity organizations’. Emnet ’charity’ bearbejdet generelt og kursisterne opfordres til at udtrykke hold-ninger og argumenter til emnet. Der arbejdes med pre- og postreading.
Endvidere kan materiale fra hjemmesider inddrages.

Læreren udarbejder en enkel ’webquest’ omkring emnet ’History of home-lessness’. Formålet er både at få et indblik i emnet, men også at lære at scanne en tekst med henblik på at søge bestemte informationer.

Ud fra hjemmesiderne kan der arbejdes med ’Facts about homelessness’, for eksempel ’Why do people become homeless?’ eller ’Homelessness statistics’ for at åbne kursisternes øjne for fakta om engelske samfundsforhold og specielt Londons hjemløse. Fra teksterne uddrages ord og vendinger, som kursisten kan forklare eller omskrive på engelsk.

På flere hjemmesider findes desuden videoklip om hjemløse. Korte video-
sekvenser er velegnede som lytteøvelser, der kan opfølges af spørgsmål. Endvidere kan sange anvendes som lytteøvelse suppleret af evt. billeder af hjemløse i London.

Sanges indhold kan gennemgås, og der kan arbejdes med begyndende tekstforståelse i form af personkarakteristik samt forfatterens holdning til problemet.

Der kan herefter vælges at læse skønlitterære tekster, hvor det vil være oplagt at tale om personkarakteristik og om forskellen på disse tekster og de faglitterære tekster, kursisterne hidtil har beskæftiget sig med. Endvidere kan kursisterne gå på internettet og søge yderligere oplysninger om forfattere og bøger.

Der kan læses tekster om hjemløse i andre engelsktalende lande, for eksempel Indien som kontrast til de øvrige tekster, der har haft hovedvægt på New York og London. Udover det samfundsfaglige aspekt arbejdes med forståelse af tek-ster og med ordforrådsøvelser.
Der kan læses skønlitterære tekster om hjemløse, hvortil kursisterne hver laver ’three good questions’. Det kan være tekster, hvor der indgår kriminalitet over for den hjemløse eller begået af hjemløse.

’Den varme stol’: Kursisterne forbereder sig til at kunne spille dommer eller anklaget.

 

4. Evaluering/opfølgning

Læreren kan udvælge to skriftlige produkter eller mundtlige aktiviteter, for eksempel oplæg som basis for den løbende evaluering. Visse aktiviteter kan evalueres i undervisningen, andre ved kort kommentar.

Det vil være naturligt at prioritere tekstanalyse som genstand for evaluering, for eksempel nøgleord til person- og miljøkarakteristik.

Undervisningen evalueres mundtligt eller skriftligt med hensyn til indhold og plan-lægning set i forhold til de faglige mål.

 

Kreditering

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau D - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.