Artikel

Fokuseret feedback i fremmedsprog

Mange undervisere på avu i engelsk oplever, at afstanden mellem kursisternes faglige kunnen vokser og vokser. Så et centralt spørgsmål er; hvordan laver man en undervisning der tilgodeser alle?

I denne artikel giver pædagogisk konsulent Ulla Krogsgaard et konkret bud på hvordan der kan gives fokuseret feedback i fremmedsprog. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Folkeskolen, men mange af tankerne kan overføres til avu.

 

Indledning

Mange lærere fortæller, at spredningen i sprogfagene (især i engelsk) bliver større og større, dvs. at afstanden mellem elevernes faglige kunnen vokser. Udfordringen er med kort forberedelsestid at lave en undervisning, der tilgodeser alle. I den forbindelse jeg vil pege på følgende 3 faktorer, der kan understøtte læring for alle:

 1. Tydelige mål
 2. Fra planlægningsstart indtænke et analogt eller digitalt produkt i hvert tema
 3. Fokuseret feedback undervejs i processen

De to første punkter er tæt forbundne. Når et nyt tema skal planlægges, kan læreren med fordel tænke i et baglæns design (allerede introduceret i 1949 af Ralph W. Tylor), dvs. fra begyndelsen planlægge det analoge eller digitale produkt forløbet skal ende med. Et eksempel: 5.kl. skal arbejde med Fairy tales.

Produktet kunne tænkes at være:

 • selv at skrive et eventyr
 • indtale et kendt eventyr med god stemmeføring,
 • lave en datingside i wix, hvor kendte eventyrkarakterer skriver og svarer på kontaktannoncer
 • bygge et mash up eventyr i Lego, efterfølgende tage billeder og sætte tekst til i app’en BookCreator.

 

Mulighederne er mange. Ved at tænke i produkter fra begyndelsen, tvinges læreren til at vurdere, hvilke byggeklodser der er nødvendige, for at eleverne kan nå i mål. Dvs. at al grammatik og formfokus, som er nødvendigt for et godt produkt bliver funktionel og afhængig af konteksten.

Grammatikundervisningen giver således umiddelbart mening for eleverne og huskes dermed meget lettere. Input bliver derved til intake (dvs. indlæres).

Jeg har valgt, at elevernes produkt er et skrevet mash up eventyr i engelsk (det betyder, at eleverne blander to eller flere eventyr og skriver et helt nyt).

De elementer eleverne får brug for er således:

 • Læse mange eventyr på engelsk
 • Kendskab til genretræk og ordforråd på engelsk
 • Chunks (dvs. ordforbindelser) for begyndelse og slutning af et eventyr
 • Regler for overskrifter på engelsk
 • Arbejde med datid
 • Arbejde med tillægsordenes betydning og bøjning
 • Arbejde med overgange og forbindere

 

Byggesten for forløbet

 • a good fairy tale starter
 • a good fairy tale tale ending
 • synonyms for "and Then" "and then"
 • at least 3 fairy tale characters
 • at least 5 fairy tale characteristics: castle, magic
  wand, talking animals etc.
 • at least 7 interesting adjectives
 • 3 different fairy tales to mash up
 • to make a headline 

Kriterierne for elevernes byggesten så produktet kan blive en realitet. (her formuleret som elevernes egen tjekliste).

 

Fokuseret feedback med stilladseringsark

Selve skriveprocessen kan med fordel deles op i små bidder. Og det er netop i processen, at det giver mest mening at give feedback. Mange studier viser, at det er i processen elever er mest motiverede og modtagelige for at rette sig efter feedbacken, revidere og ændre sprog og form.

Eleverne skriver en indledning til deres tekst (her: mash up fairy tales) og hænger dem op på væggen i klassen. På hver side af teksten hænges et ark karton i hver sin farve, fx orange og grøn. Eleverne giver nu feedback på hinandens indledninger ud fra ét af tre kriterier, fx 1. Headlines, 2. Fairy Tale Words 3. Adjectives. De korte anvisninger skrives på post its og sættes på de farvede ark karton. Positive bemærkninger sættes på det gule, forslag til forbedringer på det grønne.

For at kunne gøre dette kvalificeret skal eleverne have hjælp og tydelige anvisninger af læreren. Dette kan gøres med stilladseringskort som nedenfor. Disse giver ideer til, hvordan feedbacken kan formuleres, både den positive og den udforende.

En-to elever har ét tilladseringskort og går rundt og giver feedback på en kammerats indledning ud fra netop det kriterie, kortet beskriver. Når tiden er gået har alle tekstbidder fået positiv og konstruktiv feedback ved hjælp af post its og den grundige stilladsering forinden. Nu får alle elever deres indledning med tilhørende orange og grøn feedback og kan dels glæde sig over den positive feedback og revidere indledningen i forhold til de modtagne forslag til forbedringer.

At arbejde med feedback på denne måde er motiverende og kvalificerer eleverne til at være opmærksomme sprogbrugere. Når indledning således er på plads, kan man arbejde med selve handlingen i teksten på samme måde, men med andre stilladseringskort.

It is your job to focus on fairy tale words  
you at once can tell by the words you use that this is a fairy tale (give examples) the beginning (and end) would sound like a fairy tale
you have used many fairy tale words (count them) you would use more typical fairy tale words (count them)
the beginning and end shows that this is a fairy tale the characters/persons in the story would be more fairy tale-like
   
It is your job to focus on the adjectives  
you use many good adjectives (give examples) you could use one adjective in every sentence
you looked up new adjectives you looked up new adjectives if you don´t know how to make your story more exciting
your story is good to read because of the adjectives you use adjecttives in more than one form fx tiny, tinier, the tiniest
use adjectives in more than one form (positive, comparative, superlative = første, anden og tredje grad)

 

 

 

It is your job to focus on the headlines  
it makes you want to read Stornger more dramatic
it is funny, strong, eye catching use more exciting words fx alliteration (bogstavrim)
it hast alliteration (bogstavrim) in it (Freddy the Frog) shorter/more interesting/exciting
it has important words with capital letters

 

 

 

Eksempler på elevers stilladseringskort til at arbejde med fokuseret feedback. Børnene har mulighed for direkte at benytte sig af den formulerede feedback, at omskrive eller at skrive noget helt tredje. Afhængig af klassetrin, emne, niveau og erfaring ser kortene selvfølgelig meget forskellige ud.

Bemærk at al feedback og revision foregår under skriveprocessen i klassen. Når forløbet er slut, er eleverne klar til at præsentere deres færdige produkter. Er disse digitale kan de umiddelbart deles med forældre, naboklassen en venskabsklasse m.m, og der bliver således tale om autentisk kommunikation med mening. De færdige produkter kan let evalueres, læreren kan vurdere progressionen, og klassens samlede produktion vil være kendetegnet ved stor individuel variation – altså en naturlig differentiering.

Er produktet analogt kan der tages billeder som deles digitalt.

Har klassen opnået lidt erfaring med fokuseret feedback kan læreren med fordel:

 1. spørge den enkelte hvilken feedback der var mest brugbar?
 2. spørge ind til nye kriterier på stilladseringskortet, eleven synes kunne være brugbar?

Denne måde at arbejde med feedback på er selvfølgelig ikke forbeholdt engelsk.

 

Kreditering

CFU Absalon - pædagogiske konsulenter for fremmedsprog Marianne Hubert (tysk) mkh@pha.dk og Ulla Krogsgaard (engelsk) ukr@pha.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.