Aktivitet

The Desk - film

Inspiration til at arbejde med filmen The Desk.

Formål

Aktivitetens mål er at kursisten kan:

 • udtrykke sig skriftligt i et enkelt sprog i korte beskrivelser og meddelelser.
 • tale og skrive engelsk på et enkelt niveau.

 

Overordnet læringsmål for kursisten er at få kendskab til de uregelmæssige udsagnsord. Kursisten skal blive i stand til at identificere udsagnsord, bestemme tiden, være bevidst om og kunne beskrive forskellen på regelmæssige og uregelmæssige udsagnsords bøjninger samt forstå udsagnsordenes funktion generelt.

 

1. Omfang/planlægning

Det tager ca. 2-4 timer at arbejde med materialet.

 

2. Forberedelse/opbygning

Læreren finder nogle ord fra filmen, som skal oversættes.

Opgaverne kan med fordel bruges som variation i et forløb om verber, således kursisterne har arbejdet med verber på forhånd. 

 

3. Gennemførelse

 • Før filmen: Ord fra filmen oversættes – to og to taler de om, hvad de forventer at se i filmen.
 • Kortfilmen (The Desk) ses i klassen. Filmen kan ses her på YouTube.
 • Under filmen: Kursisterne noterer undervejs og skriver mindst 3 vigtige ord.
 • Efter filmen: De skriver korte sætninger om filmen, hvor uregelmæssige verber inddrages – oversigt udleveres.
 • De læser op to og to. Og efterfølgende oversætter de i fællesskab udvalgte verber til nutid.

 

4. Evaluering/opfølgning

De forslåede aktiviteter har meget fokus på verber. Følgende aktivieter kan supplere: 

 • Kursisterne laver i grupper 3-6 undrespørgsmål til filmen på et stykke papir. Spørgsmålene diskuteres på klassen eller i grupper.
 • Kursisterne laver en personkarakteristik af personerne i filmen. Karakteristikken kan skrives på en planche 
 • Læreren laver en Kahoot med spørgsmål til filmen 
 • Kursisterne skriver en kort anmeldelse af filmen. Der bruges nutid.

 

Kreditering

Fagkonsulenten i engelsk avu - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.