Aktivitet

The Black Hole - kortfilm

Inspiration til at arbejde med kortfilmen The Black Hole.

Formål

Aktivitetens mål er at kursisten kan:

  • udtrykke sig skriftligt i et enkelt sprog i korte beskrivelser og meddelelser.
  • tale og skrive engelsk på et enkelt niveau.

Overordnet læringsmål for kursisten er at få kendskab til de uregelmæssige udsagnsord. Kursisten skal blive i stand til at identificere udsagnsord, bestemme tiden, være bevidst om og kunne beskrive forskellen på regelmæssige og uregelmæssige udsagnsords bøjninger samt forstå udsagnsordenes funktion generelt.

 

1. Omfang/planlægning

Det tager ca. 2 - 4 timer at arbejde med materialet.

 

2. Forberedelse/opbygning

Se filmen og gennemarbejd arbejdsopgaverne (se under gennemførelse)

Forbered en wordsearch på fx Puzzlefast.com

Opgaverne kan med fordel bruges som variation i et forløb om verber, således kursisterne har arbejdet med verber. 

 

3. Gennemførelse

Kortfilm: The Black Hole vises, og der skrives derefter en fælles tekst i datid om handlingen (referat/beskrivelse)

Før film: ordforråd – titlen The Black Hole – hvad betyder det, og hvad handler filmen mon om?
Ord om filmens handling oversættes – er vi blevet klogere på handlingen/emnet i filmen?
Copy machine, candy, safe, man, surprised, money.
Lav en wordsearch på Puzzlefast.com.

Under filmen – filmen ses, og kursisterne kan evt. tage noter undervejs.

Efter filmen: vi ser på ordene fra føraktiviteten – skal/kan de bruges i vores beskrivelse af filmen?
Ordmaterialet repeteres herved og sættes i en sammenhæng sætning for sætning. Der arbejdes med fællesskrivning, hvor læreren skriver med på Smartboard eller projektor ud fra kursisternes bidrag. Verberne lokaliseres undervejs, og i fællesskab er der fokus på, om de er i datid, og der diskuteres, om der er tale om regelmæssige eller uregelmæssige verber.

 

4. Evaluering/opfølgning

De forslåede aktiviteter har meget fokus på verber.

Følgende aktivieter kan supplere: 

  • Kursisterne laver i grupper 3-6 undrespørgsmål til filmen på et stykke papir. Spørgsmålene diskuteres på klassen eller i grupper.
  • Kursisterne laver en personkarakteristik af personerne i filmen. Karakteristikken kan skrives på en planche 
  • Læreren laver en Kahoot med spørgsmål til filmen 
  • Kursisterne skriver en kort anmeldelse af filmen. Der bruges nutid.

 

Kreditering

Fagkonsulenten i engelsk avu - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.