Forløb

Yahya Hassan - digte med svirp i sproget

Få ideer til litteraturarbejde med Yahya Hassans digte. Læs digte, undersøg forfatterens baggrund, lav en citatsamling og producer film, hvor kursisterne fremfører egne digte.

Formål

Forløbets mål er kursisten kan:

 • Kursisten kan forholde sig til kultur, identitet og sprog i litteraturen
 • Kursisten benytter viden om forfatteren Yahya Hassan til at fortolke forfatterens identitetsfremstilling.
 • Kursisten kan læse et digt, udpege de sproglige virkemidler tegnsætning, gentagelse og billedsprog og forklare, hvilken betydning virkemidlerne har.
 • Kursisten kan skrive et digt, som efterligner Yahya Hassans stil, og fremføre det i en videoproduktion.

 


 

1. Omfang/planlægning

Forløbet varer ca. 8 - 10 timer og er primært tænkt til niveau E og D. Forløbet kan evt. også tilpasses niveau G.

 

2. Forberedelse/opbygning

I dette forløb lærer kursisterne forfatteren Yahya Hassan og hans lyrik at kende. Kursisterne skal arbejde med sproglige billeder, lyriske genrer og forfatterens baggrund. Kursisterne skal også lære at skrive egen lyrik, fremføre den og producere en video.

Hassans selvbiografiske digte er ikke kun et vredt debatindlæg, de er også ordkunst, når den er allerbedst. Digtene er hudløse og hårdtslående, og sproget er nyskabende og fyldt med sproglige billeder. 

 

3. Gennemførelse

Forløbet gennemføres som en vekselvirkning mellem gruppearbejde, fælles litteratursamtale og opsamling. Der afsluttes med en fremvisning af kursisternes produktioner.

I forløbet læses digtene BARNDOM og PLASTIKBLOMST.

Benspænd for de dygtigste kursister. Stil krav om, at deres selvskrevne digte skal fungere som et svar til Yahya Hassan og den samfundskritik, han fremfører.

Fremgangsmåde:

 • Klassen hører i fællesskab Yahya Hassans oplæsning af digtet Barndom. Oplæsningen kan ses og høres her via YouTube.
   
 • I grupper vælger kursisterne 9 nøgleord, som efterfølgende skrives på tavlen. 
   
 • I plenum diskuteres Yahya Hassans ordvalg
   
 • På klassen ses Himlen er over os, som er en kort (lidt ældre) dokumentar om Yahya Hassan. Dokumentaren kan ses her via YouTube.
   
 • Kursisterne finder information om Yahya Hassan. Brug eventuelt forfatterweb.
   
 • Kursisterne arbejder med digtet Plasticblomst, hvor de fokuserer på miljø- og personkarakteristik.
   
 • Opsamling på klassen
   
 • Kursisterne udvælger et citat om eller af Hassan og indsætter det på klassens citatvæg. Kursisterne forklarer, hvorfor netop dette citat er interessant.
   
 • Kursisterne udpeger flere eksempler på særlige kendetegn vedr. tegnsætning, gentagelse og billedsprog.
   
 • Kursisten skriver et digt med titlen BARNDOM og efterligner Hassans lyrik ift. indhold, genre, sproglig stil og rytme.
   
 • Digtene øves og fremføres i mindre grupper, mens de videofilmes. Den samlede filmproduktion ses i fællesskab.

 

4. Evaluering/opfølgning

Forløbet evalueres ud fra processen: 3-2-1:

3 vigtige ting jeg har lært om digte:

2 ting, jeg synes er vanskeligt at forstå:

1 ting, jeg gerne vil lære mere om:

Fælles opsamling på kursisternes evaluering, som tages med til næste litteraturforløb.

 

Kreditering

Udarbejdet af fagkonsulent i dansk med inspiration fra en aktivitet i dansk grundskolen EMU - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.