Forløb

Sproget i brug - virksomheders kommunikation

Forløbet handler om at give kursisterne kendskab til hensigtsmæssig sprogbrug i forhold til konkrete kommunikationssituationer og kan bruge den viden, når kursisten selv skal navigere og kommunikere i forhold til virksomheder og offentlige instanser på hjemmesider mv. (Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G).

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

 • vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre
 • aflæse og forstå visuelle udtryksformer
 • anvende læsestrategier bevidst
 •  indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster
 • Overordnet læringsmål er, at kursisten får viden om og kendskab til hensigtsmæssig sprogbrug i forhold til konkrete kommunikationssituationer og kan bruge den viden, når kursisten selv skal navigere og kommunikere i forhold til virksomheder og offentlige instanser på hjemmesider m.m. Læringsmål for forløbet er:

 • at kursisten får kendskab til læsemåder: før læsning, under læsning og efter læsning samt brug af nøgleord
 • at kursisten kan søge kvalificeret og foretage kildekritik
 • at kursisten kan anvende forskellige læsestrategier alt efter læseformål
 • at kursisten kan danne sig et overblik over hjemmesider og multimodale tekster
 • at kursisten kan sammenligne to hjemmesiders forskellige kommunikationsstrategier og foretage vurdering af styrker og svagheder
 • at kursisten kan opstille kriterier for hensigtsmæssig kommunikation.

 


 

1. Omfang/planlægning

Forløbet varer ca. 6 - 10 timer. 

 

2. Forberedelse/opbygning

Øvelsen kræver ingen forberedelse. Dog skal eleverne have læst teksten, og man kan overveje at uddele papir, så computerne kan forblive lukkede

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Læsning og læsestrategier
 • Ord og betydning
 • Komposition og sammenhæng
 • Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende
 • Visuelle og auditive kommunikationsformer
 • Kommunikationssituationen
 • Argumentation

Supplerende stof: virksomheders interne og eksterne kommunikation

Materialer - forslag:

 • Diverse hjemmesider fra offentlige instanser fx: Borger.dk, su.dk
 • Online firmaer til sammenligning fx: Trendhim.dk; Tieroom,dk
 • Om uhensigtsmæssig kommunikation fx: Da Big Brother kommunikation gav rasende borgere fra kommunikationen.dk
 • Personalehåndbøger fx: Silvan, Bilka, Lars Nielsen Tømrer

 

3. Gennemførelse

Forløbet tager sit udgangspunkt i at bruge forskellige læsemåder på udvalgte hjemmesider som fx su.dk og borger.dk.

Før læsning: Kursisterne skal reflektere over, hvad de forventer at møde på siden og derefter bruge orienteringslæsning til at danne sig et overblik (hvad handler siden om, og hvad består den af – hvilke undersider?).

Under læsning: Kursisterne skal skimme siden for at besvare konkrete spørgsmål, som læreren har udarbejdet. Kursisterne skal derefter nærlæse en af undersiderne. Læseformålet er at informere en kursist om tekstens indhold ud fra nøgleord.

Efter læsning: Kursisterne samler nøgleordene og opsummerer indholdet ved hjælp af ordene: hvad ..., hvem ..., hvor ..., hvornår ... osv.

At søge kvalificeret: Kursisterne søger efter en konkret information fx en uddannelse, en nyhed eller en vare.

Før læsning: Kursisterne gør sig overvejelser over, hvor og hvordan de kan søge. Der afprøves flere veje fx gennem Google, direkte links og anbefalende blogs. Kursisterne vurderer troværdigheden på siderne og udarbejder en lille guide til den gode søgning. Guiden offentliggøres på VUC’et, så den kan bruges som redskab af alle kursister. Kursisterne får til opgave at undersøge kommunikationen i to virksomheder, som sælger butterfly. Kursisterne bruger erfaringerne fra forløbets start med læsemåder og læsestrategier. Opgaven lyder, at kursisterne skal lave en beskrivelse af de to firmaers kommunikation og vurdere virkningen deraf. Kursisterne udarbejder en præsentation fx Prezi, Power Point, Smart Board notebook m.m. Præsentationen skal være en beskrivelse af kommunikationen underbygget med tekstuddrag fra de to firmaers hjemmesider med tydelige citatangivelser og en afsluttende vurdering af styrker og svagheder. Grupperne uploader evt. en feedback til et af firmaerne.

Artiklen Da Big Brother kommunikationen gav rasende borgere udleveres og gennemgås med henblik på kommunikationssituationen og ord og betydning. Den bruges som diskussionspunkt om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation fra ordniveau til værdier, fra individ til samfund. Holdet opstiller kriterier for hensigtsmæssig kommunikation.

 

4. Evaluering/opfølgning

Som evalueringsøvelse udarbejder kursisterne i grupper af fire en afsluttende opgave, hvor de inddrager deres viden om læsemåder, læsestrategier, kommunikationssituation og hensigtsmæssig kommunikation.

Til hver gruppe udleveres en personalehåndbog fra en virksomhed. Kursisterne skal give en kort beskrivelse af firmaets overordnede personalepolitik, og derudover skal de udarbejde en brochure med udvalgte områder fra håndbogen i et ordvalg, de vurderer passer til firmaets profil og hermed er hensigtsmæssig.

Refleksionskort:
Hvad er vigtigt, når du søger på nettet?
Hvad forbinder du med hensigtsmæssig kommunikation?
Hvorfor er det vigtigt at have en personalehåndbog?

 

Kreditering

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.