Forløb

Skriveproces med interview

Forløbet sætter fokus på hvordan man arbejde med skriftsprog, talesprog anvende skriftsproget varieret. (Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau F).

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

 • lytte aktivt og forholde sig til mundtlige udsagn
 • demonstrere viden om skriftsprog og talesprog
 • anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt normer for retskrivning og grammatik
 • arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst.

 


 

1. Omfang/planlægning

Forløbet varer ca. 4-6 timer.

 

2. Forberedelse/opbygning

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Sprog og stil
 • Skriveprocessen
 • Sagtekster
 • Kommunikationssituationen.

Der fokuseres på skriveproces og forskellige interviewgenrer.

Materialer:

 • Forskellige typer interviews læses af alle (se eventuelt Røde Kors Magasinet) 
 • Baggrundsmateriale om interviewgenren, for eksempel fra internettet.

 

3. Gennemførelse

Der arbejdes individuelt eller i par:

 • Forløbet kan starte med tænkeskrivning om et givet emne, for eksempel skoleminder
 • Der laves spørgsmål til brug i et interview på baggrund af tænkeskrivningen
 • Gennemgang af spørgeteknik, åbne og lukkede spørgsmål
 • Interviewet gennemføres som pararbejde
 • Gennemgang af kommunikationsmodel
 • Individuel redigering af interviewet
 • De færdige interviews samles i hæfte og læses af alle
 • Hvert interview får respons, og skribenten redegør for og begrunder den anvendte interviewmåde.

Der arbejdes med fasebevidsthed i forbindelse med det skriftlige produkt, her interview til en avis: Hvilken skrivefase er jeg i (finde, fokusere, forme, formulere, forbedre)? Kritik og respons tilpasses den aktuelle fase.

Skriveforløbet kan bestå af:

 • Individuel tænkeskrivning over et givet emne (finde og finde på)
 • Udformning af interviewspørgsmål (finde)
 • Udføre interviewet
 • Fastlægge fokus: Hvad vil jeg skrive om, hvad kan bruges, hvad er hensigten (fokusere)
 • Bestemme form og opbygning af interviewet (forme)
 • Skrive udkast til interviewartiklen (formulere)
 • Redigere, ændre, vælge fra, tilføje: sammenhæng, afsnit, sprog, tegn, overskrift, layout (forbedre)
 • Alle læser 4 interviewartikler med respons for øje
 • Undervejs kan læses eksempler på forskellige interviewgenrer: eks-pertinterview, portrætinterview, meningsinterview. Der opstilles krav til et godt interview.

 

4. Evaluering/opfølgning

Mundtlig evaluering med fokus på skriveprocessens faser. Blev interviewet mon bedre, fordi emnet var forberedt gennem tænkeskrivning?

 

Kreditering

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau F - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.