Forløb

Læsehastighedstræning

Forløbet sætter fokus på brug af sagtekster og fiktionstekster. (Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau FED).

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

 • læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed

 


 

1. Omfang/planlægning

Forløbet varer ca. 4-6 timer,

 

2. Forberedelse/opbygning

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Læsning og læsestrategier

Kursistens læsehastighed testes, og der arbejdes målrettet med at øge læsehastigheden både i undervisningen og hjemme (”kondiøvelser”).

Hver gang en ny tekst skal læses, tales der om, hvad læseformålet er, og hvordan man bedst griber læsningen an.

Materialer:

Der findes flere lærebogssystemer til et målrettet arbejde med læsetræning. Det er også muligt selv at lave opgaver og bruge de tekster, kursisterne skal læse.

 

3. Gennemførelse

En simpel fremgangsmåde, som introducerer og fastholder gode læsevaner hos både kursist og lærer:

 • Test af læsehastighed
 • Kortlægning af læsevaner og opgør med uvaner
 • Introduktion af fartkort og ”kondiøvelser”:
 • 5+5+5-træning med fartkort: 5 minutter normallæsning, 5 minutter hurtiglæsning, 5 minutter normallæsning udføres dagligt
 • ”Langkøring”: sammenhængende læsning 1 time i træk. En bogkasse til kursisterne til dette formål er guld værd.

Introduktion til læsningens 3 faser:

1. Førlæsning: Man ”bladrer og snuser” i teksten, kigger på titel, ind-holdsfortegnelse, læser overskrifter og taler om forventninger til teksten, forforståelse, hvad man kan forbinde emnet med fra sit eget liv, tidligere læsning osv.

2. Læreren angiver læseformålet.Læsning: Der instrueres i forskellige læsestrategier:

 • Scanning
 • Skimning
 • Orienteringslæsning
 • Studielæsning

3. Efterlæsning: Efterbearbejdning i tanker, tale og på skrift, renskrift af noter, materialet sættes i mappen (mappeorden) osv.

 

4. Evaluering/opfølgning

Der indlægges læsetest flere gange i undervisningen, og kursisten fører dagbog over sin læsning: Hvor meget, hvor længe, hvor hurtigt osv.

 

Kreditering

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau FED - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.