Læse og skrive

Centralt i faget står bl.a. arbejdet med det skrevne sprog "læse og skrive". Her finder du aktiviteter, artikler og faglige forløb der sætter fokus på disse kompetenceområder.

Undervisningsforløb, aktiviteter og artikler

Undervisningsforløb – alle eksempler koblet til læreplanerne