Chikane og mobning

Mobning og chikane hæmmer trivsel, læring og udvikling - også på de gymnasiale uddannelser.

gym-undervisningsmiljø-chikaneogmobning-formålstekst

Hvis en elev udsættes for chikane, mobning eller krænkende adfærd, er det et brud på retten til et godt og sundt undervisningsmiljø. Derfor har alle ungdomsuddannelser pligt til at fastsætte en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning. Den digitale mobning kan være udfordrende at håndtere, blandt andet fordi den ikke nødvendigvis foregår på skolen eller kan være ’usynlig’ for lærerne.

Bagved regler og strategi ligger det centrale arbejde med at forebygge mobning, chikane og udelukkelser. Der skal skabes de bedst mulige rammer for faglig og social trivsel blandt de unge. Det kan blandt andet styrkes gennem skolernes arbejde med digitale dannelse. 

Her på siden findes materiale for både ledelse, undervisere og vejledere, der forklarer forskellige former for mobning og de mulige konsekvenser, det har. Hent inspiration til det systematiske forebyggelsesarbejde og konkrete redskaber og forslag til indsatser, som kan anvendes til at skabe det sunde læringsmiljø.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.