Kompetenceudvikling

Introduktion til læringsmateriale om trivsel og mobning

Forskning viser, at mobning sker i utrygge fællesskaber. Derfor forebygges og håndteres mobning mest effektivt ved, at styrke fællesskabet.

Mobning giver utryghed for alle – ikke mindst for den, der bliver mobbet, men også for mobberen og de elever, der frygter at blive de næste, der falder uden for fællesskabet. Derfor er det vigtigt at kunne identificere de bagvedliggende mekanismer og lave indsatser, der forebygger og håndterer mobning og dermed styrke trygheden for alle.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Om materialet 

Læringsmaterialet er forankret i den nyeste forskning og klæder ledelse og fagprofessionelle på til at planlægge, gennemføre og evaluere lokale indsatser, der forebygger og stopper mobning.

Materialet er modulopbygget og giver viden om mobningens mekanismer, så I konkret kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning i praksis på jeres skole eller uddannelsessted. Materialet indeholder tekster, fagvideoer, øvelser og forslag til, hvordan I kan bruge den nye viden i egen praksis ved hjælp af en håndteringsmodel.

Materialet er udarbejdet, så det er muligt at gennemføre større eller mindre lokale forløb tilpasset til jeres tid og lokale behov. Det kan for eksempel være:  

  • Et eller flere pædagogiske arrangementer, hvor I fokuserer på grundmodulerne. Det kan evt. faciliteres af en vejleder eller andre ressourcepersoner. 
  • Et fælles forløb i institutionen, skolen eller på tværs i kommunen med en række temadage med fokus på alle modulerne. Det kan evt. faciliteres af eksterne eller lokale ressourcepersoner med viden om mobning. 
  • Som en kompetenceudviklingsindsats på teammøder i de lokale teams. Det kan i den sammenhæng være en god idé, at I læser teksterne individuelt, men mødes i teamet om refleksioner og øvelser. En lokal vejleder eller ressourceperson kan evt. facilitere samtalerne. 

 

Materialets opbygning

Materialet består af tre grundmoduler samt et specialiseringsmodul, der er unikt for jeres uddannelsesområde.

På grundmodul 1 og 2 bliver I præsenteret for fagtekster, videoer og øvelser, som introducerer jer til den grundlæggende viden om mobning og om forebyggelse og intervention.

Grundmodul 3 handler om det organisatoriske niveau og betydningen i forhold til arbejdet med mobning. Modulet retter sig især mod forvaltning og ledelse, men også mod andre, som har særlig interesse for arbejdet på det organisatoriske niveau.

I specialiseringsmodulet får I en række kernetekster, som introducerer til det, der særligt gør sig gældende for mobning på uddannelsesinstitutionen.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.