Artikel

Statik og styrkelære valgfag - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Digitale ressourcer 

Der forelægger en lang række relevante online og digitale ressourcer/platforme, som undervisere i statik og styrkelære kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser, der lægger forud for valget af ressource(r), så denne bedst muligt kan være understøttende. Indledningsvis skal det bemærkes, at det forudsættes at alle elever i teknikfag har gennemført et virtuelt møde i en eller anden form, hvorfor digitale mødeværktøjer bør være en naturlig del af undervisningen.

Ressourcerne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer     

  • Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360).
  • Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade.
  • Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms.
  • Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.

 

Generel inspiration til fjernundervisning

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Didaktisk planlægning 

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

 

Det afsluttende projekt

Det forventes at alle elever er i gang med, eller i nærmeste fremtid skal gennemføre, den afsluttende projektperiode. Det er i skrivende stund uvist, hvilke konsekvenser hjemsendelsen af elever vil få for gennemførsel af dette. Eleverne kan godt lave deres gruppearbejde som virtuelt gruppearbejde, der er selvfølgelig nogle udfordringer i det, men ikke større end de kan overkommes. Det forventes at langt de fleste elever i forvejen skriver i fælles dokumenter og laver fildeling m.v.
Da eleverne ikke kan komme til skolens værksteder, kan der ikke arbejdes med konstruktion af produktet, så her vil anbefalingen indtil videre være, at eleverne koncentrer deres indsats omkring de andre dele af projektet som kan laves. Det kan være øget fokus på dokumentation, tegningsarbejde, beregninger, teori m.v. Der vil også være tid til øget refleksion over ”hvorfor” elementet, altså det kvalificerede valg, der indebærer argumentation for fravalg.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bjørn René Hansen 
E-mail: Bjørn.Rene.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.