Redskab

Brugerundersøgelse af Studievalg.dk

En brugerundersøgelse af tiltaget 'Studievalg' viser, at eleverne har gavn af vejledningen. Tiltaget skal hjælpe elever på ungdomsuddannelserne videre i deres karriereforløb.

Forsøget med syv regionale vejledningscentre har kørt flere steder i landet i perioden 2009-2013, og det er det forsøg, der nu bliver evalueret.

Resultat

Efter at have spurgt godt 10.000 elever på alle ungdomsuddannelser om deres brug, tilfredshed og udbytte af Studievalgs vejledning, kan undersøgelsen konkludere, at mange elever gør brug af muligheden, og at over halvdelen bliver mere afklarede med deres karrieremæssige fremtid. Kun cirka hver tyvende elev mener ikke, vejledningen har haft nogen betydning.

Studievalg.dk

Studievalg tilbyder kollektiv vejledning fortrinsvis på klassebasis til alle elever i ungdomsuddannelser. Målet er at gøre det muligt for den enkelte at foretage uddannelses- og erhvervsvalg, ud fra den enkeltes interesser og personlige forudsætninger. Det være sig uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses-, beskæftigelses- og vejledningsforløb. Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.

Elever, som efter den kollektive vejledning stadig er uafklarede eller urealistiske i valg af uddannelse og erhverv, får tilbudt ekstra vejledning individuelt eller gruppevis. Vejledningen er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Uddannelsesinstitutionerne er iøvrigt forpligtet til at henvise eleverne til Studievalg, hvis der er behov for udvidet vejledning.

Se Studievalg på ug.dk

 

Kreditering

Undersøgelsen er udgivet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i 2014.

Siden er opdateret 27. juli 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.