Opgavetyper i skriftlig samfundsfag

Specificering af krav til opgavetyper for elever, der følger henholdsvis 2017-læreplanen og 2013-læreplanen.

Leveret af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag. 

Opgavetyper - 2017-læreplan 

Gælder for de nuværende 1.g’ere, der går til prøve i 2020 og for efterfølgende prøver.

Dokumentent er en gennemgang af kravene til de seks opgavetyper er skrevet som en vejledning til eleverne: Hvad man skal gøre, og hvad der kræves i de seks opgavetyper:

 1. Hvad kan der udledes
 2. Opstil hypoteser
 3. Undersøg
 4. Sammenlign
 5. Diskutér
 6. Skriv et notat

 

Opgavetyper - 2013-læreplan

Gælder for elever på gammel læreplan, dvs. elever der går til skriftlig prøve i samfundsfag i 2018 og 2019.

 1. Argumentér
 2. Hvad kan der udledes 
 3. Opstil hypoteser
 4. Opstil en model
 5. Undersøg
 6. Sammenlign
 7. Diskutér
 8. Skriv et notat
Siden er opdateret 16. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.