Artikel

Viden om en sund privatøkonomi

Er det en god ide at købe på afbetaling eller tage et kviklån? Hvis unge tager de forkerte økonomiske beslutninger, kan det få uoverskuelige økonomiske konsekvenser, som rækker langt ind i voksenlivet.

Hvorfor undervise i privatøkonomi?

Formålet med undervisning i privatøkonomi er at forberede de unge på at møde hverdagens store og små økonomiske dilemmaer. De unge skal lære at tage ansvar for deres egen økonomi, og de skal forberedes på at kunne deltage i samfundet.

I undervisning med fokus på privatøkonomi kan elevernes matematiske færdigheder kobles med grundlæggende viden om og begreber fra privatøkonomiens verden. Hvordan træffes for eksempel de rigtige valg, når varerne står og frister i butikken eller på webbutikkens hjemmeside?  

Alt for mange unge ender som dårlige betalere

Ifølge Finans Danmarks rapport om unge, gæld, forbrug og opsparing fra 2020 har nogle unge en dårlig låneadfærd, som delvis hænger sammen med et ukontrolleret forbrug – særligt når de går ud med vennerne eller bliver fristet af tilbud og behov. En del unge i alderen mellem 18 og 30 år har større forbrugslån, som er stiftet, uden at de har tænkt sig ordentligt om forinden.

Tal fra RKI viser, at ved udgangen af 2019 var knap 46.000 unge mellem 18 og 30 år registreret i RKI. Det svarer til 4,5 procent af alle unge i aldersgruppen. Gælden er størst for de ældre årgange blandt de unge, som er RKI-registrerede. RKI-gælden for de RKI-registrerede unge mellem 24 og 30 år er på mellem 30.000 kr. og 40.000 kr. i gennemsnit. Det er et udtryk for, at for mange unge i dag mangler en helt basal forståelse for økonomi. De unges vaner og beslutninger kan blandt andet hænge sammen med, at mange unge, ifølge Finans Danmarks rapport om unge, gæld, forbrug og opsparing fra 2019, føler, at de ikke har fået tilstrækkelig introduktion til privatøkonomi og begreber som renter, ÅOP og budgetlægning.

Selvom andelen af unge registreret i RKI er faldet over de seneste par år, vidner tallene stadig om, at der er et stort behov for tiltag, der kan styrke læring om privatøkonomi og dens faldgruber. Og andelen af dårlige betalere er fortsat større blandt de unge end i befolkningen som helhed. Det har vist sig, at mange fortryder deres lån, og at ét uigennemtænkt lån kan føre til flere nye lån, fordi det første lån viste sig umuligt at betale.

Rapporter fra Finans Danmark

Kreditering
Udarbejdet af Jørgen Korsgaard, Chefkonsulent i Danmarks Matematiklærerforening og Kåre Enevoldsen, PA-seniorrådgiver i Finans Danmark.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.