Aktivitet

Selvdisciplin og overspringshandlinger

Evnen til selvkontrol gør en i stand til at udsætte akut nydelse mod muligheden for at få en større gevinst senere. Der er både neurologiske, udviklingspsykologiske og samfundsskabte forklaringer på en god selvkontrol.

 

Sådan bruges materialerne

Afhængigt af tidsforbrug kan selvkontrol gennemgås med video og/eller tekst. Se beskrivelserne igennem for, hvad der passer til din undervisningssituation og dit forløb.

 
Vinkler og koblinger

Opdragelse: Baumrind, Lewin, træk ved senmoderniteten. Er vi blevet for eftergivende? Hvad er de mulige konsekvenser?

Kulturudvikling: Overgangene mellem Generation X, Y og Z, deres kendetegn og placering i historien. Er de kommende zappergenerationer i særlig risiko for manglende selvdisciplin eller er det en for forenklet konklusion?

Mindset: Dwecks mindset-begreber giver en teoretisk og empirisk forståelse af selvdisciplin og den præstationskultur, som kan være med til at nedbryde den. Mindset begrebet kan fx anvendes som modargument mod forenklede "vi bør være mere som Kina"-konklusioner, man også hurtigt kan anlægge.

Pædagogik: Skoleformer og læring står til debat, hvis selvdisciplin er så afgørende, som det her gøres til. Hvordan har skoleformen, klasseværelset og lærerautoriteten udviklet sig over tid og med hvilke konsekvenser?

Opmærksomhed og koncentration: Hvordan fungerer opmærksomheden og hvor længe kan vi holde os koncentreret ad gangen? Hvilke neurologiske årsager er man bekendt med i forhold til at beskrive overspringshandlinger?

Intelligens og personlighed: IQ-begrebet og femfaktormodellen over personligheden er to relevante begreber at introducere for, hvis man også vil medtænke de arvelige faktorer for selvdisciplin.

 

Kreditering

Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC