Artikel

Lykketests

Hvad man måler, afhænger af, hvordan man måler. På denne side finder du en fortegnelse over lykkemålinger og links til, hvor man kan lave selvtests, der højst sandsynligt siger noget ret forskelligt om, hvor lykkelig, man er.

Koblinger mellem tests og lykkeopfattelser
 

Som underviser kan du enten give dine elever opgaven selv at prøve at finde koblingerne, eller du kan give dem et bud på, hvordan man kan teste lykken forskelligt og lade dem afprøve diverse tests.

Det følgende er forsigtige, men begrundede bud på koblinger mellem de 5 lykkeforståelser og nogle forskellige lykketests.

1) Lykke som tilfredshed. Måles fx på Satisfaction with Life Scale: 5 spørgsmål, som undersøger ens kognitive tilfredshed med livet.

2) Lykke som hedonisk nydelse. Måles fx på Positive And Negative Affect Scale (PANAS), som undersøger tilstedeværelsen af 20 følelser, her og nu.

3) Lykke som eudaimonisk meningsfuldhed. Måles fx på Meaning in Life Questionnaire, som består af 10 spørgsmål til ens oplevelse af mening.

4) Lykke som flow/engagement.

5) Lykke som subjektivt velvære. Måles ved at kombinere lykke som tilfredshed og nydelse, således at man både får et mål for en persons ratio af positive følelser i forhold til de negative, plus at man får den kognitive vurdering af den overordnede tilfredshed.
 

Kreditering

Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC

Samarbejdspartnere:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 17. november 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.