Kompetenceudvikling

FIP 2019

Kurset havde særligt fokus på, hvordan oldtidskundskab kan bidrage til at udvikle elevernes innovative kompetencer og deres studie- og karriereperspektiv. Der var desuden fokus på oldtidskundskabs muligheder i det nye studieretningsprojekt samt på, hvordan man kan arbejde med skriftlighed i den daglige undervisning i faget.

På kurset holdt Søren Sejer Lohse-Hansen, fra Rosborg Gymnasium og HF oplæg om, hvordan man her har arbejdet med karrierelæring. Oplægget gav desuden deltagerne mulighed for at udvikle undervisning, der træner studie- og karriereperspektivet.

Desuden holdt Sarah Nehammer og Stine Lund Jepsen fra Gefion Gymnasium oplæg om oldtidskundskab som SRP-fag. Oplægget satte fokus på, hvordan man i den daglige undervisning kan inddrage forskellige, skriftlige opgavetyper, der træner og tydeliggør de faglige mål og fagets metode for eleverne og samtidig klæder dem på til at skrive en SRP med oldtidskundskab som det ene fag. Endelig blev det på kurset diskuteret, hvordan man kan udarbejde opgaveformuleringer med oldtidskundskab. Se mere herom i fagkonsulentens oplæg.

Siden er opdateret 20. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.