Interaktive laboratorier i naturfags- og naturvidenskabsundervisning

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat en række initiativer for at understøtte adgangen til interaktive laboratorier og simuleringer i de naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen, på erhvervsuddannelserne og i gymnasierne. På emu.dk findes inspirationsmateriale, der gør det lettere for lærerne at komme i gang med at bruge interaktive laboratorier i undervisningen.

Interaktive laboratorier og simuleringer kan give eleverne mulighed for at udføre abstrakte laboratorieeksperimenter, som de ellers sjældent vil opleve i et almindeligt laboratorium, da økonomiske, sikkerhedsmæssige og praktiske omstændigheder ofte begrænser den naturvidenskabelige laboratorieundervisning.

For at understøtte anvendelsen af interaktive laboratorieundervisning i praksis, er der netop offentliggjort inspirationsmateriale om interaktiv laboratorieundervisning på emu.dk, som retter sig til undervisere i:

Materialet består af vidensnotater, vejledninger, inspirationsvideoer samt undervisningsforløb. I den forbindelse er der i indeværende skoleår (2019/2020) frikøbt licenser til udvalgte forløb til alle skoler.

Initiativerne med interaktive laboratorier sker i regi af Regeringens naturvidenskabsstrategi fra marts 2018.

Siden er opdateret 01. juli 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.