Artikel

Faglige veje til arbejdet med elevernes innovative kompetencer

Materialer og oplæg fra FIP 2021 om bl.a. innovation i undervisningen og cirkulær økonomi – sikring af mineralske råstoffer til fremtiden. 

Artiklen har følgende tilgange til innovation i naturgeografi

Faglige veje til arbejdet med elevernes innovative kompetencer i geografi/naturgeografi
Hvad er det, vi taler om – når vi taler om innovation i geografi?
A: Undervisning om innovation
B: Læring gennem innovation
C: Innovative læringsdesigns
Fire forløbseksempler om Den problematiske evaluering; Integration af innovativ didaktik i den daglige undervisning; Udfordringer og begrænsninger - og to løsningsdimensioner: 1: Inddrag konteksten og 2: Nedbryde processen

Kreditering
Af Morten Winther Bülow, Lektor i naturgeografi, samfundsfag og innovation på Aarhus Katedralskole og Ph.d.-studerende på afdeling for fagdidaktik på DPU, Aarhus Universitet 

Siden er opdateret 20. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.