Prøver og eksamen

Her kan du finde bedømmelseskriterier og guides til censorer og elever om eksamen i mediefag. Find desuden regler om eksamen og karaktergivning samt opgavesæt fra tidligere afholdte prøver. 

   

Materialer vedrørende eksamen i mediefag

Tillæg til vejledningen mediefag C. Eksempel på karakterbeskrivelser for karaktererne 12, 7 og 02 for prøvedelen i eksamensproduktion og det teoretisk-analytiske stof.
Dokumentet indeholder eksempel på karakterbeskrivelser for hhv. eksamensproduktionen og prøvedelen i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion samt prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof.

Regler, råd og vink til god praksis ved de grønne borde. Guiden henvender sig til censorer og eksaminatorer.

En elevhenvendt guide til, hvordan man griber eksamen an. Den er udformet efter den ny læreplan.

Siden er opdateret 01. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.