Nyhed

GUIDE TIL EKSAMEN I MEDIEFAG – sommeren 2022

Regler, råd og vink til god praksis ved de grønne borde

Nedenfor finder du en guide til eksamen i mediefag for sommeren 2022, som indeholder regler, råd og vink til god praksis ved de grønne borde. Her er bl.a. tjeklister til censor og eksaminator samt overblik over hvordan prøven skal struktureres og bedømmes.

Du finder også et printbart noteark til prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof til eksamen i mediefag på C-niveau. Arket kan bruges af både eksaminator og censor og samtidig er bedømmelseskriterier og eksempel på karakterbeskrivelser for prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof indsat, så det er lige ved hånden.

Siden er opdateret 12. maj 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.