Kompetenceudvikling

Innovation i gymnasiet - udviklings- og ledelsesperspektiver

Eleverne skal medgives mulighederne for at være med til at skabe og forholde sig til sig selv og deres fag i nutiden, men også til hvordan udviklingen påvirker liv, fag og faglighed. 

Uddrag fra rapporten 

Der findes et meget stort antal gymnasier i Danmark. Det betyder, at det er vanskeligt at lave generelle modeller for, hvordan innovation kan udfoldes som pædagogisk praksis på de enkelte uddannelser. Der er derfor malet med en ”bred pensel”, men med den tilgang, at de ledelsesmæssige udfordringer ligner hinanden, imens den ledelsesmæssige praksis, ligesom den pædagogiske, i høj grad afhænger af den kulturelle, organisatoriske og uddannelsesmæssige kontekst. Snarere end løsninger på konkrete problemer med hurtige fix, består ledelsesopgaven omkring innovation i at balancere nogle dilemmaer på en meningsfuld måde, både udadtil og indadtil.

Det er håbet, at nærværende materiale kan være med til at inspirere og rammesætte arbejdet for ledere og undervisere involveret i udvalg, teams eller projekter, der ønsker eller har fået som opdrag at arbejde med innovation. Materialet indeholder ikke en “step-by-step”model, som sikrer, at ledelsen lykkes med opgaven. Den består nærmere af “stepping stones”, der kan inspirere lederne til selv at vælge de første og de næste bedste skridt i en udviklingsproces. De enkelte trin tager udgangspunkt i ledelsesudviklingsgruppens erfaringer og i forskning om skoleudvikling og forandringsledelse. Det er vores grundlæggende opfattelse, at innovation i højere grad er spørgsmål om udvikling af et ”noget” end et spørgsmål om at implementere et færdigt ”noget” i gymnasiet. Der findes mange eksempler, materialer, aktiviteter og vejledninger, mange af dem hos Fonden for Entreprenørskab. Disse kan tjene til inspiration og anvendes i eksperimenter og til at komme i gang – men i sidste ende er innovation noget, der skal forhandles, udvikles og give mening lokalt, ofte helt ud i de enkelte fag.

 

Fonden for entreprenørskab har yderligere udgivet følgende ledelsesrelaterede materiale

 

Kreditering

Fonden for Entreprenørskab

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.