Forløb

Latin C: Cicero & Martial – skolegang og uddannelse

Dette forløb er tænkt som det andet forløb med originaltekst efter den indledende begynderfase med tilrettelagt tekst fx i forlængelse af forløbet med Catul og Ovid. 
 

Forløbet omfatter ca. 20 lektioner à 60 minutter, og eleverne arbejder med statarisk og kursorisk læsning af tekstuddrag fra Cæsars ”Gallerkrigen” og Tacitus’ ”Germania” samt læsning af tekst i oversættelse. 

For at give eleverne en bredere indsigt i emnet læses der også sekundærlitteratur om de to forfattere. Forløbet dækker således læreplanens krav om læsning af både kernestof og supplerende stof. Dertil kommer, at forløbet designet til samspil med andre sprogfag og med historie, således at eleverne bliver fortrolige med fagets muligheder i forhold til andre fag.

Siden er opdateret 12. november 2019 af emu-redaktionen
Samarbejdspartnere:
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.