Aktivitet

Gamle lege

I dette modul får du inspiration og undervisningsforløb, hvor eleverne får indsigt i og en forståelse for, hvordan man har leget gennem tiderne samt kropskultur gennem tiderne. At eleverne får en praktisk oplevelse og forståelse for og reflekterer over begrebet leg.

Giver eleverne indsigt i og forståelse dels for, hvordan man har leget og dels for kropskultur gennem tiderne. Giver eleverne en praktisk oplevelse, forståelse for og reflektion over begrebet leg.

Boldens historie. Fedtefad og trebold. Tårnbold, Langbold. So i hul. Stanto. Tibold. Vigebold. Dæk, Krydsbold.