Kompetenceudvikling

FIP-kursus i græsk, december 2019.

Indhold fra FIP-kurset i græsk og latin i december 2019. Kurset havde særligt fokus på, hvordan græsk og latin kan bidrage til at udvikle elevernes innovative kompetencer og deres studie- og karriereperspektiv. Der var desuden oplæg og gruppedrøftelser om græsk og latins muligheder i det nye studieretningsprojekt.

FIP_2020_Latin_Græsk

Den nye SRP stiller anderledes krav til eleven, dels til selve opgavens udformning, hvor eleven i højere grad selv skal forme projektet, dels til de refleksioner - både af faglig og videnskabsteoretisk art - som eleven skal have både før, under og efter opgaveskrivningen. Oplægget gav et bud på nogle af de metodiske overvejelser, eleverne vil kunne gøre sig i de klassiske fag, og på, hvordan man kan tale med eleverne om fagenes metoder. Oplægget gav desuden bud på, hvordan græsk og latin kan indgå i forløb op mod SRP, både i de fællesfaglige forløb og i mellemrummene mellem dem.

v. Roar Rimmen Gaardsøe, Viborg Katedralskole

Inden for de seneste 20 år, er der – især i USA – kommet stigende fokus på at bruge samme metoder i latin, som vides at være effektfulde i sprogindlæring af talte, moderne fremmedsprog. Metoden er baseret på teorien om Comprehensible Input (CI) af lingvisten Stephen Krashen, og den går ud på at eleverne hører og læser latin på et forståeligt niveau. Oplægget gav bud på problemer og fordele ved brug af CI i latinundervisningen i Danmark med hensyn til lærerplanen, og indeholdt konkrete anvendelsesorienterede opgaver. Der var desuden idéer til, hvordan disse øvelser kan bruges i læsningen af originaltekster.

v. Sara Svenningsen, Skanderborg Gymnasium

På kurset præsenterede Erik Kristensen konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med karrierelæring og innovation i de klassiske fag. Fokus i oplægget var særligt på karrierelæring og innovation som undervisningsforløb. I forhold til innovation tog oplægget udgangspunkt i et flerfagligt forløb med latin C og historie. I den forbindelse blev deltagerne præsenteret for ”Indekskompasset”, som er det værktøj, der anvendes til innovation på Ørestad Gymnasium.

v. Erik Kristensen, Ørestad Gymnasium

Siden er opdateret 14. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.