Artikel

Tekster til mundtlig eksamen i fransk

Fagkonsulenten har erfaret, at der er usikkerhed omkring, hvordan eksamenstekster i fortsættersprog A og i begyndersprog A og B skal formuleres, og hvor omfattende de skal være. Derfor har vi samlet eksempler på, hvordan eksamenstekster kan udformes til eksaminer på de tre niveauer i fransk på stx.

Fire gode eksempler

Det er en god idé at have eksamensteksterne in mente, når undervisningen planlægges og forløbene tilrettelægges. Et godt tip er at gemme de bedste tekster til eksamen.

 

Den gode tekst åbner for samtale

Den ideelle eksamenstekst har et simpelt, men relevant handlingsforløb. Det kan være en udfordring, når den samtidigt skal være kort. Det er en fordel, hvis teksten indbyder til, at eksaminanden ikke blot refererer teksten. Jo flere hints, der kan være til emner og tekster, som eleverne har arbejdet med i undervisningen, jo bedre. Der står i læreplanen, at ”teksten skal have tilknytning til et af de studerede emner”, men en rigtig god eksamenstekst vil kunne få eksaminanden og eksaminator til at inddrage andre emner fra undervisningen i den perspektiverende samtale.

Det kan være svært at finde den gode tekst. Noveller er ofte for lange (eller for korte). Tit kan man med fordel anvende noget fra starten af en roman, hvilket er gjort i to af eksemplerne her.

 

Hvad skal gloseres?

Teksten skal være til at forstå og passe til niveauet. Det er gavnligt, hvis syntaksen i teksten er så ligefrem som mulig. En tekst med alt for mange pronominer kan være svær at forstå for mange - især på begynder B.

I forberedelseslokalet vil der være adgang til ordbog, så det er ikke eksaminators opgave at glosere hele teksten. Til gengæld bør man opgive stednavne og udtryk, som ikke kan findes i en ordbog. Ord, der kan have flere betydninger, og som anvendes i den mindre brugte betydning i teksten, kan også opgives. I et af eksemplerne her anvendes ordet ”demi” i betydningen ”fadøl”, så derfor er ordet gloseret.

Særlige verbalformer, som man kun i begrænset omfang har stiftet bekendtskab med i undervisning – det kunne f.eks. være en passé simple – vil man som eksaminator med fordel kunne opgive som glose. F.eks. kunne man skrive at ”Il fut” svarer til ”il a été”. Det kan være nødvendigt at gøre det noget lignende med konjunktivformer, som man ikke kan forvente, at eleverne kender.

 

Instruksen på fransk

De formelle krav til teksterne til brug ved den mundtlige eksamen fremgår klart af læreplanerne for de tre niveauer (begynder B og A, samt fortsætter B). Når der i læreplanen skrives ”en normalside”, svarer dette til 2400 anslag inklusive mellemrum.

Det står i læreplanen, at ”teksten forsynes med en introduktion og en kort instruks på fransk”. Instruksen vil i praksis svare til små spørgsmål til teksten, som skal være en hjælp, og som skal spore eleven i den rigtige retning. Spørgsmålene skal kunne åbne for teksten og gerne for den perspektiverende diskussion. En instruks som ”fais un résumé du texte” indbyder til en refererende tilgang til teksten. Det er alligevel ikke en dårlig instruks, da eksaminanden bliver nødt til at referere teksten for at komme i gang med præsentationen. Et resumé kan dog ikke stå alene i instruksen.

Mht. den sproglige udformning af instruksen kan man diskutere længe, hvorvidt vi bør anvende imperativ i anden person ental eller flertal – eller en infinitiv. Det må være op til den enkelte lærer at bestemme. Det vil være en god idé, hvis sproget svarer til den sprogbrug, der er anvendt i undervisningen.

 

Kreditering

Mikael Arnbjerg, Københavns VUC, i samarbejde med CFU

Samarbejdspartnere:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 10. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.