Kompetenceudvikling

FIP - april 2018

Her kan du finde materialer og oplæg fra forårets FIP. 

Om forårets kurser  

FIP havde i år særligt fokus på mundtlig eksamen i forbindelse med læreplansændringerne.

  • Oplæg om mundtlig eksamen med fokus på det funktionelle sprogsyn.
  • Oplæg om hvordan man i undervisningen kan arbejde med at ruste eleverne til mundtlig eksamen: forløb og stilladsering af  ”beredskabssprog” til samtale om både eksamensteksten ud fra instrukser, billedmateriale og kendte emner fra undervisningen.
  • Workshops inddelt efter niveau og skoleform med fokus på den nye eksamenstekst. Herunder; Hvad er en god tekst? Og; Hvad er en god instruks? 
  • Oplæg og workshop om CERF (Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog). Og om CERF som redskab til at beskrive og udvikle elevernes niveau inden for mundtlig sprogproduktion.

Didaktiske overvejelser om anvendelse af CEFR ved Christoph Schepers og Stine Lema

Hvordan kan man arbejde med CEFR som et konkret, didaktisk værktøj i sin undervisning?

Oplæg om CERF som redskab til at beskrive og udvikle elevernes niveau inden for mundtlig sprogproduktion.

Siden er opdateret 19. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.