Værklæsning

Hvordan kan værklæsning gribes an? Eva Pors gennemgår fire overordnede tilgange med tilhørende øvelser, der kan anvendes i forskellige stadier af værklæsning af romaner i engelsk på både A- og B-niveau.

De præsenterede øvelser og arbejdsformer vil også kunne bruges i andre sammenhænge end lige de fire, som værklæsning er bygget op over her.

De fire tilgange er defineret ud fra to forskellige parametre:

  • Skal værket læses selvstændigt eller styret?
  • Er værket et, som alle elever læser (kollektivt), eller et individuelt valgt værk?