Lovgivning

Tilladte hjælpemidler og reglerne for internetadgang under de skriftlige prøver

Det har været udfordrende ikke at vide, hvilken udformning den skriftlige prøve kommer til at have for såvel elever, der følger læreplanen fra 2013 og reformeleverne, der startede august 2017. Nedenfor finder du de gældende regler. 

Af Line Flintholm, fagkonsulent  for engelsk. januar 2018. 

 

Hvis du har spørgsmål om faget, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail: Line.Flintholm@stukuvm.dk, Tlf.: +45   33 92 53 83.

 

Elever, der følger 2013 læreplanen

For ’gamle elever’, dvs elever, der følger læreplanen fra 2013, er der for stx A og hf B valgfrihed mellem den traditionelle todelte prøve og den digitale forsøgsopgave. Der vil fortsat være adgang til internettet ved den digitale opgave til og med vinterterminen (december) 2018, men fra sommerterminen 2019 vil der ikke længere være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel udover de generelle regler i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”. Som følge heraf, vil de nuværende forsøgsopgaver blive justeret. Mere om det nedenfor.

For stx B er prøven for ’gamle elever’ fortsat den traditionelle todelte.

Det betyder med andre ord, at der ingen ændringer er for ’gamle elever’, der afslutter med skriftlig prøve ved sommer- og vintereksamen 2018, mens ’gamle elever’, der afslutter ved sommereksamen 2019 ikke vil have adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel, hvis de skriver den digitale opgave, jf. nedenstående oversigt:

 

Elever, der   følger de gamle læreplaner fra 2013

2018

2019

Stx

GL Engelsk A

X

X

Stx

GL Engelsk A, digital

Xn[1]

X

Stx

GL Engelsk B

X

X

Hf

GL Engelsk B

X

X

Hf

GL Engelsk B, digital

Xn

X

 

 

Elever, der følger 2017 læreplanen

For elever, der er startet i august 2017 og følger de nye læreplaner, bliver prøven den ovenfor beskrevne justerede forsøgsopgave UDEN internet på stx A og hf B. Til stx B kommer der en ny opgave, som i lighed med opgaverne til stx A og hf B besvares som en samlet opgave.

 

Elever, der   følger de nye læreplaner fra 2017

2018

2019

2020

Stx

NY Engelsk A

-

X

X

Stx

NY Engelsk B

-

X

X

Hf

NY Engelsk B[2]

X

X

X

 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.