Aktivitet

Svar-bazar i tekstarbejdet

Eleverne går rundt og stiller hinanden spørgsmål til dagens tekst eller tema – alle er aktive, og alle får talt engelsk.

 

 

Aktiviteten kan bruges på alle niveauer engelsk i de gymnasiale ungdomsuddannelser, det er bare et spørgsmål om sværhedsgraden af spørgsmålene.  

En quiz er god til faktaspørgsmål, men vil man dybere ned i en tekst eller tema, er denne øvelse god: Eleverne skal svare uddybende på klassekammeraternes spørgsmål og kvittere for svarenes kvalitet. Som et ekstra plus får eleverne talt en masse engelsk undervejs.

Fagligt mål i engelsk A på stx: “udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion”

 

Planlægning/overvejelser

Læreren fremstiller et ark med spørgsmål til dagens lektie. Det kan være tekstanalytiske spørgsmål, perspektivering, eller hvad der er relevant. Arket skal have plads til svar og underskrift fra den, man har talt med om spørgsmålet.

Øvelsen tager forholdsvis længere de første par gange den gennemføres i en klasse.  

Arbejdsformen er fra Cooperative Learning, og den kan bruges lige fra start på et forløb for at afdække forforståelse - til en opsummering af centrale pointer før eksamen. Her er den brugt på en tekst.

 

Forløbets opbygning

Hver elev skal have et print med spørgsmålene og et skriveredskab. I timen går de rundt og stiller spørgsmål til hinanden. De noterer stikord med de modtagne svar og skriver under på, at de har afgivet et svar.

Angiv, hvor lang tid de skal tale sammen. Der skal være tid til, at de kan stille hinanden hver et spørgsmål og kunne diskutere en smule samt tage stikordsnoter på deres ark.

Herefter rykker de videre og finder en ny samtalepartner, men gentager ellers proceduren. De bør så vidt muligt undgå at tale med den samme mere end en gang.

Sådan fortsætter man, til alle spørgsmål er diskuteret. Vis evt. et digitalt ur på projektoren, så tiden bliver passet.

 

Evaluering

Det kan samles op på forskellig vis:

  • Man kan sætte eleverne sammen i grupper og bede dem samle op på, hvad de hver især har hæftet sig ved i deres samtaler ud fra de stikord, de har på deres ark.
  • Man kan afholde en prøveeksamen i grupper à 3, hvor én er elev, en anden lærer og den tredje censor. ”Eksamen” afsluttes med, at lærer og censor giver eleven gode råd. De gode råd samles op på tavlen.

 

Kreditering 

Produceret af engelsklærerne på Gladsaxe Gymnasium/ CFU-webredaktør Hanne Heimbürger
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.