Aktivitet

Brug Facebook, mens du viser film

Gør film til analyseobjekt i stedet for ren underholdning: Brug klassens Facebook-gruppe til at få eleverne til at debattere og stille spørgsmål til den viste film undervejs. Aktiviteten udfordrer og styrker elevernes digitale kompetencer.

Aktiviteten varer filmens længde plus 10 min mere, og den egner sig til alle niveauer engelsk på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

 

Viser man en film i undervisningen, har eleverne en tendens til at læne sig tilbage og lade sig underholde. Spørger man til filmen til eksamen, kan nogle elever dårligt huske, hvad den handlede om.

Ved at inddrage et socialt medie til løbende afklaring og analyse, bliver det en væsentlig mere arbejdsom og lærende oplevelse for eleverne at se film i undervisningen.

Fra læreplanen i engelsk A og B på stx:

”Den praktiske anvendelse af it skal styrke elevernes evne til at søge, udvælge og formidle relevant fagligt materiale, og eleverne skal opnå viden om forskellige elektroniske mediers betydning for kommunikationen.”

 

1. Planlægning/overvejelser

Opret en gruppe til klassen på Facebook.

Vælg fokus i filmen efter klassens niveau, og hvad de har haft i undervisningen. Det kan fx. være fortælleforhold, filmiske virkemidler, plotudvikling, etc. Man kan overveje at uddelegere særlige fokusområder blandt eleverne.

 

2. Forløbets opbygning

Bed eleverne om at stille spørgsmål til, kommentere eller fremsætte observationer om filmen 3-5 antal gange i løbet af filmen. Bed dem også om at give hver post et hashtag #, så læreren bagefter kan søge på det.

Start filmen og observer, hvordan der stilles spørgsmål på alle taksonomiske niveauer, og at der i nogle tilfælde opstår endog meget interessante faglige og analytiske diskussioner eleverne imellem.

Læreren kan nemt få lidt mere tavse elever i spil ved at spørge direkte, hvad de fx mener om noget specifikt.

Brug 10 minutter efter filmen til at runde de faglige diskussioner af mundtligt.

 

3. Evaluering:

Det er en ny situation for eleverne, at de ikke bare passivt kan se filmen, men skal forholde sig aktivt reflekterende og analyserende til filmen og dens indhold undervejs. Det handler om at finde en balance, hvor de kan overskue at følge med, men geare op i forhold til det faglige udbytte. Evaluer gerne med eleverne, hvordan de oplevede læringssituationen.

Start evt. med indledningsvis at tale med eleverne om, hvordan de oplevede brugen af facebookgruppen i filmvisningen. De vil ofte opleve, at situationen har virket stressende, fordi de er nødt til at være på på en anden måde, end de er vant til under filmvisning.

Hvad betød det for kommunikationen, at de benyttede dette sociale medie?

Gennemfør også gerne en skriftlig evaluering (evt. anonym), hvor eleverne har mulighed for at give feedback både på læringsmål og på de problematikker, de evt. oplevede undervejs.

Du kan afslutte med at overveje, hvor du som lærer kan bruge og udbygge aktivteten.

 

Kreditering 

Produceret af Christine Lehn-Schiøler
 

 

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.