Artikel

FakeNewsLab

De digitale medier giver os stor ytrings- og informationsfrihed, men udsætter os også for et flow af misinformation. FakeNewsLab giver elever værktøjer til at maksimere deres handlemuligheder i mediehverdagen.

Formål og målgruppe

FakeNewsLab stiller undervisningsmateriale og -ressourcer i digital dannelse frit til rådighed.

Platformens formål er dels at klæde eleverne på til at skelne mellem facts og fakes, og dels at gøre dem bekendte med de bagvedliggende mekanismer, der former deres digitale liv.

Eleverne skal blive producenter såvel som forbrugere af information.

Undervisningsmaterialet og -ressourcerne er udviklet til elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne i fagene dansk, samfundsfag, mediefag, informatik m.fl.

De berører en bred vifte af kompetenceområder såsom digital dannelse, medier og politik, IT og kommunikation.

 

Undervisningsmaterialer, ambassadører og live-talks

I FakeNewsLab finder du over 30 øvelser, der dækker temaer som algoritmer, des- og misinformation, digitalt medborgerskab, sociale medier og meget andet.

Øvelserne veksler i længde fra få minutter til flere timer. De kan både tjene til inspiration, stå alene eller kædes sammen i længere forløb.

Øvelserne gør brug af forskellige formidlingsformer og lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og producere information.

Her har du også mulighed for at booke besøg af et digitalt ambassadørskab.

Det består af studerende, der er blevet undervist i digital dannelse og didaktik. De holder oplæg og workshops på skoler og gymnasier med afsæt i undervisningsmaterialet.

Endelig vil der i løbet af vinterhalvåret 2022/23 blive produceret live-talks om digital dannelse. De vil have deltagelse af toneangivende meningsdannere på området.

Du kan følge dem live eller streame dem i klasseværelset efterpå.

Find undervisningsmaterialet og ressourcerne på fakenewslab.dk.

 

Kreditering

Materialet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Nationalleksikon Lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Materialet er oversat og versioneret fra svensk til dansk med tilladelse fra Statens Medieråd i Sverige.  

Siden er opdateret 25. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.