Aktivitet

Om falske konkurrencer

Det er så nemt at like og dele på sociale medier, men samtidig bidrager man selv med egne data, som bliver solgt videre. Aktiviteten træner kritisk brug af nettet.

Aktiviteten varer et modul à 90 minutter og er egnet til 1g. Den kan bruges i mediefag, samfundsfag og dansk, hvor den dækker følgende elementer i fagenes læreplaner (stx A):

Dansk: forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier

Mediefag: historiske, kulturelle, samfundsmæssige og globale perspektiver på film, tv og nyere medier skal inddrages i undervisningen

Samfundsfag: politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

 

Eleverne arbejder ud fra denne tjekliste på Tænk samt undersiden 

Falske Facebook-konkurrencer: Sådan snyder de dig

 

Planlægning/overvejelser

For at bidrage til elevernes digitale dannelse og træne kritisk mediebruger, kan man tage udgangspunkt i egne erfaringer. Ved at inddrage verden uden for skolen bliver den viden, eleverne lærer i skolen, ikke bare en information, de ikke behøver at agere på.

Eleverne diskuterer, afprøver og opstiller egne tjeklister til at kontrollere validiteten af en konkurrence på Facebook. Denne arbejdsform giver dem ejerskab til den viden, de producerer.

Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 

Forløbets opbygning

Indled med en afstemning om, hvor mange elever der har deltaget i en konkurrence på sociale medier. Har de haft mistanke om, at der var noget galt?

Sammen læser klassen: Falske Facebook-konkurrencer: Sådan snyder de dig

(Blæs siden op via projektor, så eleverne ikke fristes til at klikke på det nederste link: Sådan genkender du en falsk konkurrence på Facebook)

Hvordan ved man, om en hjemmeside er lødig, og en konkurrence virkelig eksisterer? Lad eleverne to og to opstille punkter over, hvordan man kan kontrollere, om en side ikke er, hvad den giver sig ud for at være.

Lad eleverne gå på facebook og finde en konkurrence eller to, som de kontrollerer efter egne kriterier.

Giv dem bagefter linket til tjekliste på Tænk 

Var der elementer på listen, de kunne have tjekket? Fanger de flere sider med listen fra Tænk?

Lad et par af eleverne vise resultatet af deres arbejde. De demonstrerer for klassen, hvordan de fangede en falsk konkurrence.

 

Evaluering

Eleverne kan aflevere en screencast, hvor de trin for trin viser, hvordan de kontrollerer, om en konkurrence er sand eller falsk.

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, Gymnasiekonsulent på CFU ved KP og lektor på H.C. Ørsted Gymnasiet.

Siden er opdateret 12. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.