Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - april 2024

Læs om anbefaling om eksamen i design og design & arkitektur og om, hvordan vi så vidt muligt undgår at eksamen og vores bedømmelser bliver præget af tvivl om selvstændigheden i eksaminandens præstation.

På dette års FIP i Odense præsenterede jeg en anbefaling, der skulle hjælpe med at sikre et selvstændigt bedømmelsesgrundlag til eksamen i design inden for de eksisterende rammer af læreplanerne. Kunstig intelligens-teknologi udfordrer eksamen, for vi skulle jo gerne kunne sikre os, at det faktisk er eksaminandens mestring af faglige mål, vi udprøver og bedømmer – ikke en kunstig intelligens’, fætters eller vens.

Så hvordan undgår vi så vidt muligt at eksamen og vores bedømmelser bliver præget af tvivl om selvstændigheden i eksaminandens præstation i stedet for at handle om faglighed?  

Alle lærere, der var på FIP, har forhåbentligt udbredt anbefalingen hjemme på deres skole. Men her kommer den i den formulering, som vil kunne læses i næste skoleårs reviderede vejledninger. Anbefalingen er godkendt af kontoret for prøver og eksamen i Undervisningsministeriet.

 

50/50 modellen – gå efter halv præsentation, halv samtale

Kommende vejledningstekst:

”I disponeringen af den reelle eksaminationstid (minus rokeringer og votering) anbefales det, at censor og eksaminator sørger for at fordele tiden ligeligt mellem præsentation og samtale med henblik på at sikre eksaminandens selvstændige præstation og retvisende vurdering af eksaminandens mestring af faglige mål. Det vil sige ca. 10 minutter til præsentation og ca. 10 minutter til samtale.”

Alle materialer fra årets FIP kan tilgås her.
- Hvis du fx ønsker at se baggrunden for anbefalingerne, findes de i PowerPointen fra kurset.

Nu vil jeg ønske Jer held og lykke med eksamen derude. Jeg håber, at anbefalingen om at give samtalen mere tid til eksamen dæmper tvivlen og hjælper til en større tryghed i bedømmelsessituationen. Tilbage er mit håb om, at I møder hinanden og eksaminanderne i eksamenslokalet med tillid, åbenhed og nysgerrighed. Og husk, at der på de sidste sider i vejledningen findes en vejledende karakterbeskrivelse, som kan være nyttig at have med til eksamen sammen med de faglige mål, så vi sikrer os, at vi alle nationalt sætter baren samme sted, når vi bedømmer eksaminanderne.

 

Bedste hilsner

Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent (et par måneder endnu).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.