Forløb

Designprocessen i et forløb om lamper

Designproces, rammesætning, tilrettelæggelse, formål.

Problemfelt: Eksempel på arbejde med designprocessen i projekt om lamper.

Designprocessen er rygraden i beskrivelsen af indholdet i modulerne og på sin vis det vigtigste fokuspunkt samtidig med, at det konkrete emne virker umiddelbart motiverende.Belysning i hverdagen – i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, i byrummet – er nemlig af enorm betydning for vores oplevelse af rum og stemning, funktionalitet, tryghed – eller det stik modsatte.