Forløb

Sæt dit aftryk

'Sæt dit aftryk' handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at de sætter aftryk på deres lokalmiljø.

Planlægning/overvejelser

Eleverne kan sætte deres aftryk lokalt i klassen, på skolen eller bredere i eksempelvis elevernes boligområde og kommune. Rammerne for forløbet er fleksible, og det vigtigste er, at eleverne selv beslutter, hvor og hvordan de vil sætte et aftryk.

Du finder vejledning til hele forløbet her: Vejledning

 

Opbygning og arbejde med forløbet

Forløbet er bygget op af tre sessioner, som I bør arbejde med i den givne rækkefølge. Anslået tidsforbrug: session 1: 180 timer, session 2: 180 timer og session 3: 270 timer.

I første session vil eleverne vælge, hvilket område de vil arbejde med. I anden session går eleverne videre med undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling af området, og i tredje session skal eleverne udvikle projektet.

 

Session 1 - valg af område

Eleverne skal vælge det område, som de vil fokusere på. Eleverne skal brainstorme både individuelt og i grupper. Herefter skal hele I i fællesskab i klassen vælge det område, som I vil arbejde videre med. 

Eleverne trænes i at tænke kreativt og projektorienteret, i at argumentere for deres holdninger, og i at forholde sig til andres argumenter.

Du finder forklaring på, hvordan nedenstående bilag kan anvendes her: Sådan gør du.

Session 2: undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling

Eleverne får her mulighed for at arbejde videre med deres udvalgte område. Eleverne skal undersøge området nærmere og derfra formulere en problemstilling.

Eleverne trænes i at tænke kreativt og projektorienteret, i at finde ny viden på egen hånd med kildekritiske værktøjer, og i at udarbejde problemstillinger.

Du finder forklaring på, hvordan nedenstående bilag kan anvendes her: Sådan gør du.

Session 3 - ideudvikling og planlægning

Eleverne skal i denne session udvikle og finde klassens bedste idé. De får mulighed for både individuelt og i fællesskab at komme på løsninger, og de får mulighed for at overveje, hvilke store opgaver, de skal gennemføre for at nå i mål.

Eleverne trænes i at tænke kreativt og projektorienteret, i at argumentere for deres holdninger, i at forholde sig til andres argumenter, og i at udarbejde planer for større projekter.

Du finder forklaring på, hvordan nedenstående bilag kan anvendes her: Sådan gør du.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.