Redskab

Inspirationsmateriale

Materialet giver inspiration til læringsaktiviteter sammen med eleverne, og består af øvelser og redskaber, der understøtter det eksisterende arbejde med demokratisk dannelse.


Find materialepakke via dette link på duu.dk


Inspirationsmaterialet består af ni øvelser, som kan bruges som en del af et grundforløb eller som en del af et andet enkelt- eller flerfagligt forløb. Øvelserne understøtter arbejdet med demokrati og meningsdannelse, og sætter især fokus på at bekæmpe diskriminering ved at undgå at formidle stereotyper i forhold til eksempelvis køn, etnicitet og religion.

Det samlede materiale gør dig som underviser i stand til at rammesætte dialoger om kontroversielle emner og etablere demokratiske fællesskaber, hvor alle elever uanset baggrund kan finde mening og anerkendelse.

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Fakta

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets skoler, institutioner og dagtilbud. Læs mere om initiativet og dets tilbud på uvm.dk.

Siden er opdateret 13. juli 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.