Religion - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

 

Digitale ressourcer

Der foreligger en lang række relevante online- og digitale ressourcer/platforme, som undervisere i religion kan anvende ved tilrettelæggelsen af virtuel undervisning. Nedenstående er blot eksempler og relevans og anvendelighed afhænger bl.a. af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser, der ligger forud for valget af ressource(r), så denne bedst muligt kan være understøttende. 

Ressourcerne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer

  • Produktionsværktøjer: PowerPoints, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, Youtube (evt. via skjult), Wikipedia, etc. 
  • Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade.
  • Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms.
  • Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.

 

Yderligere ressourcer 
Digital dannelse

Eksempler på digitale resurser til religionsundervisning - Artikler om flere aktuelle og relevante emner og database over godkendte trossamfund, produceret af AU

Religionsleksikon & denstoredanske  - Opslagsværker med mulighed for at undersøge og afklare en række faglige begreber og emner

Det danske bibelselskabs 1992 oversættelse af biblen tilgængelig online, produceret af Bibelselskabet

Ellen Wulffs videnskabelige oversættelse af koranen, udgivet af Forlaget Vandkunsten

www.Religion.dk, www.kristendom.dk og www.infomedia.dk – Store samlinger af artikler om diverse religiøse forhold

Danmarks Radio har et stort arkiv af både tv- og radioudsendelser, der kan være relevante at inddrage i religionsundervisningen

Mit CFU har et stort arkiv af tv-udsendelser og film med relevans for religionsundervisningen der kan lånes til ens elever på deres unilogin

Aldrig mere - Digitalt materiale til understøttelse af arbejde med Holocaust og andre folkedrab, produceret af Batavia/Digitea for børne- og undervisningsministeriet

Diverse trossamfunds hjemmesider og facebooksider – kan bruges til at undersøge forskellige positioner indenfor en religion (modernisme, traditionalisme, m.m.) eller kontaktes med henblik på virtuelt feltarbejde m.m

Videoer af ritualer fx på YouTube, Snapchat eller vimeo – kan bruges til arbejde med ritualanalyse

 

Didaktisk planlægning 

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Klassisk

En oplagt mulighed er at lave ’klassiske’ opgaver, fx arbejdsspørgsmål til en tv-udsendelse eller artikel, og bede eleverne besvare disse og uploade/aflevere deres besvarelser. Det interaktive kunne være at eleverne har mulighed for kontakt via mail, platform eller telefon, mens de arbejder med opgaven. Denne kontakt kan foregå i afgrænsede perioder, f.eks. når eleverne normalt er skemalagt med timerne. 

Notefokus

Et andet forløb kunne indrettes, så eleverne bedes læse en tekst med et særligt fokus, og enten:
1) Dele deres noter (kriterier fastlægges) med underviseren eller 2) Noterer i selve teksten, f.eks. en primærtekst, og tager et screenshot/billede og fremsender sine fokuseringer til underviseren.

Oplæg

Det kan eksempelvis gennem screencast-o-matic eller en privat Youtubekanal (evt. skjult) - eller blot ved at fremsende/uploade normalt. Man kan fx arbejde med tekstanalyse eller med et afgrænset underemne.

  • Bed eleverne om at lave et mundtligt oplæg/en film/tegning, der uploades/fremsendes. 
  • Der gives feedback på produktet.

 

For yderligere inspiration til virtuel undervisning, se nedenstående links

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulent

Christian Vollmond
Christian.Vollmond@stukuvm.dk 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.