Programmering og informatik - Inspiration til virtuel undervisning

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i de gymnasiale fag programmering, informatik, it A og informatik B merkantil EUX.

 

Digitale ressourcer der kan anvendes i it-fagene

Der foreligger en række relevante online og digitale ressourcer/platforme som underviseren i it-fagene kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som den virtuelle undervisning skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser der ligger forud for valget af ressource(r), så denne bedst muligt kan være understøttende.

Indledningsvist skal det nævnes, at der i informatik C, til dels også informatik B, informatik B merkantil EUX og programmering C og B foreligger i-bøger til rådighed som kan danne ramme om det teoretiske grundlag. 

Udover bøger er der siderne iftek.dk og informatik-gym.dk hvor der forefindes en lang række forløb.

Ressourcerne kan kategoriseres i læringsværktøjer, produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer, samarbejde og delingsværktøjer samt repositories:     

  • Læringsværktøjer: code.org
  • Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360),
  • Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade.
  • Netmedierede Q&A-værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms.
  • Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.
  • Repositories: GitHub.

Herudover er følgende digitale ressourcer relevante i it-fagene:

Ved Det Grønne Bord (eksamenstræning) 

Restudy (online undervisning

Yderligere ressourcer

Digital dannelse

 

Didaktisk planlægning i anvendelsen af digitale ressourcer

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

For alle fagene gælder at plenumundervisning kan tilrettelægges som fjernundervisning. Evaluering kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på hvordan, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer og opnå de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, GoogleDocs eller intrasystem. 

 

Særligt for fagene informatik, it A og informatik B merkantil EUX

Projektarbejdsformen kan afvikles som virtuel undervisning. Dette kan tilrettelægges på forskellige måder. Eleverne kan benytte videokonferencer til deres gruppearbejde. 

 

Særligt for faget programmering

Under gruppearbejde kan eleverne arbejde i repositories, fx direkte via Unity3D Cloud eller via et Git system. Dette kan suppleres med videokonference.

 

Særligt for eksamensprojektet i it A, programmering C og B, informatik B og informatik B merkantil EUX

I den afsluttende periode af undervisningen afsættes 20 timers undervisningstid til at eleverne med vejledning fra læreren udarbejder et eksamensprojekt. Denne undervisningstid og vejledning kan afvikles helt eller delvist virtuelt.  

 

Generel inspiration til virtuel undervisning

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Kathrine Madsen 
E-mail: Kathrine.Madsen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.