Dramatik - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Dramatik er i sagens natur et fag som orienterer sig imod det praktisk/skabende i tæt alliance med det teoretisk/analytiske. Virtuelt baseret undervisning kan derfor ikke stå alene ret længe ad gangen, men det kan bestemt være meningsfyldt at fokusere på det teoretiske og reflekterende i en periode, hvor det skabende ikke kan gennemføres. 

 

Digital inspiration og ressourcer

En del af dramatikundervisningen kredser om, at eleverne skal kunne forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner. Efterhånden kan man finde en del videoklip på nettet med inspiration til arbejdet med specifikke scenekunsttraditioner. 

 

Commedia dell’arte

National Theatre har for eksempel klip hvor man opleve figurarbejde.
 

Teater i antikken

National Theatre har også en introduktion til det græske teater.

Info om flere tragedier, for eksempel Antigone.

Om koret i den græske tragedie og dets funktion.
 

Det elizabethanske teater 

På The Globe findes glimrende teaterhistorisk undervisningsmateriale.

På siden kan man desuden (ganske vist tilkøbe) hele iscenesættelser af forskellige af Shakespeares komedier og tragedier, samt (gratis) supplerende materiale som interview med forskellige skuespillere om deres roller, figurarbejde osv. 
 

Hjemmesider, i-bøger, facebook

Iscene byder på anmeldelser og omtaler af aktuelle forestillinger.

teaternyheder.dk kan man se forskellige interviews med instruktører og iscenesættere. Bl.a. findes et 25 minutter langt interview med instruktør Christian Lollike.

På samme side kan man orientere sig i aktuelle forestillinger, heriblandt Det Kgl. Teaters opsætning af Bertolt Brechts “Mutter Courage".

Flere forlag har åbnet for gratis adgang til alle online materialer, heriblandt Systime. Her findes Karen Sørensens Dramatik – en grundbog. Bogen rummer forestillingsklip, korte interviews og øvelser, udført af elever fra “Move’n Act”.

Se i øvrigt dramatiklærernes facebookside for kommunikation, udveksling af ideer og gensidig inspiration. 
 

Didaktisk om forestillingsprojekt

Mange dramatikhold vil på nuværende tidspunkt af undervisningsåret så småt være gået i gang med produktion af deres eksamensforestillingsprojekter. I den forbindelse vil man helt konkret kunne bede eleverne rette opmærksomheden på det analytiske arbejde bag om iscenesættelsen:

  • Eleverne kan stilles virtuelle opgaver i alt fra at udtænke kreative sceniske løsningsforslag og udarbejde scenografiskitser. 
  • De kan arbejde med små analyseopgaver, fx om hvordan man kan indarbejde spænding og spændingsopbygning i sin sceniske realisation. De kan gøre sig tanker om fremstillingsformen, om opbygning af figurarbejde, og de kan gøre sig tanker om skuespiludtrykket. 
  • De kan arbejde med særlige dramaturgiske udfordringer som redigering og beskæring af tekst/manus/scener, og overveje hvordan man kan sikre sig en klar struktur/naturlig progression/sammenhæng i scenerne. 
  • De kan også allerede i begyndelsen af projektarbejdet begynde at gøre sig tanker om den digitale præsentation der er koblet til projektarbejdet, og finde relevant inspirationsmateriale som fotos, forestillingsklip, tegninger/skitser osv. 

Al det analytiske og reflekterende arbejde kan bidrage til en øget faglig bevidsthed om iscenesættelsesprocessen og på den måde give en mere helstøbt iscenesættelse med en klart defineret idé og et samlet udtryk. 

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Thomas Hammer
thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Ovenstående idekatalog er udarbejdet i samarbejde med Lene Bredsten, Nørre Gymnasium og Johanne Winding Nordestgaard, Egå Gymnasium.

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.