Organisering ved delvise hjemsendelser

Corona er fortsat til stede i Danmark, og det giver nye udfordringer for organiseringen af undervisningen

Få et samlet overblik over vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen på uvm.dk.