Aktivitet

Remediér: Corona-råd i dansktimen

Lad eleverne remediere Sundhedsstyrelsens blå plakater til memes, så de bliver mindet om rådene. Remedieringen kan afvikles på ét modul, men kan med fordel udbygges til en konkurrence på hele skolen.

Smittetallene stiger, og det kalder på handling. Lad derfor eleverne remediere Sundhedsstyrelsens blå plakater, så de bliver mindet om myndighedernes råd. Gennem memes kan de kommunikere i øjenhøjde og minde deres jævnaldrende om Corona-rådene.

Aktiviteten opfylder læreplanens krav om remediering, ligesom eleverne trænes i at udtrykke sig præcist og formidlingsbevist. Samtidig dannes eleverne til at tage medansvar for samfundet, jf. formålsparagraffen for gymnasiale uddannelser.

 

Planlægning

Målet er, at så mange som muligt bliver mindet om Sundhedsstyrelsens råd, så smittetallene forbliver så lave som muligt. Derfor bør læreren afklare, om remedieringen skal ske som en øvelse i dansktimen, eller om skolen vil udskrive en konkurrence, hvor klasser dyster om at lave de bedste memes. Præmien kan f.eks. være kage til vinderklasser fra hver årgang.

Uanset hvad, bør de bedste memes offentliggøres på gangene og skolens Facebook-side, så eleverne oplever at kommunikere til autentiske modtagere. Læreren behøver ikke kende alverden til meme-genren. Det har eleverne helt styr på. Pointen er netop, at kommunikationen foregår på de unges præmisser.

 

Modulet kan struktureres i følgende sekvenser:

 1. Læreren introducerer øvelsen 
 2. Opgaven er at remediere et eller flere af de råd, der fremgår af Sundhedsstyrelsens blå plakater
 3. Rådene skal remedieres til memes
 4. De nye memes-råd skal være i tråd med de oprindelige råd fra Sundhedsstyrelsen. Eleverne må altså ikke opfinde egne råd
 5. Skolen vil offentliggøre elevernes memes, men elever har ret til at sige nej
 6. Hvis remedieringen indgår i en skolekonkurrence, oplyser læreren om deadline, konkurrencebetingelser, præmie osv. 
 7. Eleverne går sammen i grupper på 2-3 elever. Grupperne kan evt. sammensættes af læreren
 8. Eleverne læser retningslinjerne på Sundhedsstyrelsens blå plakater og udvælger et eller flere råd, de vil remediere til memes
 9. Eleverne finder en memes-generator på nettet og udarbejder deres memes. De må gerne lave mere end et meme. Alle memes skal være i tråd med Sundhedsstyrelsens råd
 10. Grupperne fremlægger deres memes for resten af klassen
 11. Klassen stemmer om, hvilke memes der var bedst. Valget skal begrundes fagligt
 12. Hvis remedieringen sker som led i en skolekonkurrence, indsender læreren de bedste memes til dem, der kårer vinderne. Når deadline er udløbet, udråbes vinderne
 13. Elevernes memes offentliggøres på gange og på Facebook

 

Som evaluering kan eleverne reflektere over

 • hvilke fordele og ulemper der er ved at kommunikere til gymnasieelever gennem henholdsvis plakater og memes?
 • hvad det betyder, om det er Sundhedsstyrelsen eller gymnasieelever, der er afsender på rådene? Her kan man både arbejde med afsender, etos og interesse for budskabet
 • hvad det betyder for kommunikationen, at de blå plakater efterhånden har hængt overalt i et halvt år?
 • hvorfor man bør arbejde med aktuelle, samfundsrelevante emner, når man går i gymnasiet?
 • hvilket medansvar de har som gymnasieelever for, hvordan samfundet (her smittetallene) udvikler sig?

 

Del elevernes memes med andre elever

 • Elevernes memes kan printes og hænges op på skolen, så kommunikationssituationen bliver autentisk, og deres reminder når ud til flere
 • Elevernes memes kan distribueres på skolens Facebook-side, så målgruppen udvides

 

Øvelsen kan udbygges til en konkurrence på hele skolen

 • Da målet er, at så mange som muligt overholder rådene, kan det være en fordel at lave en konkurrence på skolen. Lad evt. klasser dyste mod hinanden, og find en vinder pr. årgang.
 • Offentliggør løbende nye memes, så rådene serveres med ungdommelig humor - og nyhedens interesse bevares

 

Kreditering

Leena Haastrup, Nyborg Gymnasium, i samarbejde med CFU

Samarbejdspartnere:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 28. oktober 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.