Artikel

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemien

Inspirationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen til undervisere på ungdomsuddannelserne. Materialet hjælper underviserne med at tale med de unge om hverdagen under coronaepidemien.

Målet er at hjælpe unge med at dele deres oplevelser og til at finde gode løsninger på, hvordan de kan styrke deres sociale liv og samtidig beskytte sig mod coronavirus.

Materialet består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskeligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. Eleverne får samtidig information om, hvad de skal huske i specifikke sammenhænge og har desuden mulighed for at kommentere på de tiltag, skolen har indført for at forebygge smitte, fx afmærkning af gulve og placering af spritbeholdere, så skolen kan bruge deres evaluering til at forbedre deres indsats fremadrettet.

Følgende inspirationsmaterialer indeholder : 

  • Spørgsmål til refleksion og diskussion 
  • Konkrete handlingsspørgsmål
  • Oplæg til evaluering af skolens tiltag

 

Hent materialet

Se materialet til erhvervsuddannelserne

Se materialet til de gymnasiale uddannelser

Se det øvrige materiale om COVID-19 på sst.dk

Siden er opdateret 24. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.