Forløb

Tæm din gær

Lær om ølbrygning og alle de biokemiske processer, som leder til dannelse af øl under kontrolleret forhold. Forløbet strækker sig over 12 lektioner á 90 minutter og er passende til bioteknologi A i 3.g på htx eller stx.

Ud over at brygge øl lærer eleverne, hvor længe mennesket har brygget alkoholiske drikke. De besøger et bryggeri og præsenterer deres egne produkter til fx Åbent Hus.

Forløbet berører følgende kernestof i bioteknologi A på stx:

 • cellebiologi: dyre-, plante-, svampe- og bakteriecellers overordnede opbygning og membranprocesser
 • mikrobiologi: vækst, vækstmodeller, vækstfaktorer
 • biokemiske processer: (...) respiration, gæring (...)

 

1. Planlægning/overvejelser

Inddel på forhånd klassen i grupper, der skal arbejde sammen om at lave en bryg. Planlæg grupperne, så der én fagligt dygtig, som skal guide processen, en god formidler som skal skrive og dokumentere, samt en mere fagligt udfordret elever, der får hands-on ved at stå for brygningen.

Lav en aftale om et besøg på et bryggeri. Placer det gerne efter, at eleverne har fået en introduktion til brygning, og inden de går starter på at brygge en egen øl.

 

2. Forløbets opbygning

Introduktion

Del klassen op i to og bed den ene halvdel læse den første af følgende artikler, mens den anden halvdel læser den sidste. – De kan enten få til opgave at læse artiklerne hjemme eller i klassen:

Sæt efterfølgende eleverne til at fremlægge artiklerne for hinanden parvist og bed dem fremhæve og notere de biologiske og bioteknologiske vinkler, som artiklerne omhandler.

Lav en opsamling, hvor I i fællesskab får opstillet de centrale pointer i artiklerne og slut af med at koble kernestoffet  i bioteknologi til de processer, der arbejdes med i ølbrygning.

 

Undersøgelse af ølbrygning

Gennemgå ølbrygningens aspekter:

 • Introducer eller repeter gær, mitose, cellevækst, carbohydrater og enzymer (amylaser).
 • Lav en øvelse med gærvækst og tællekammer.
 • Sæt eleverne til at tegn gærceller, lave cellevækstkurver og bygge mono-, di- og polysakkarider med molekylebyggesæt. Sørg for, at de fotodokumentere alt, så de kan bruge det i en præsentation.
 • Illustrer alfa- og beta-amylases klippe-egenskaber for eleverne, ved at de får en amylose-kæde og skal klippe kæderne ud fra enzymernes forskellige egenskaber.
 • Læs en videnskabelig artikel om gær som eksempelvis: Domestication and Divergence of Saccharomyces Cerevisiae Beer Yeasts. Cell, 2016, sep 8.

 

Besøg på bryggeri

Klassens bedste øl

Inddel klassen i grupper, og sæt dem til at finde inspiration til en øl-opskrift på nettet. De skal brygge en velsmagende øl og lave en salgspræsentation, så folk har lyst til netop deres øl!

Mens de brygger, skal grupperne dokumentere deres proces ved at lave en opskrift, der beskriver hvordan de helt præcis fremstillede deres øl. Derudover skal de i brygprocessen måle og notere:

 • amylose ved hjælp af íod-iodkalium
 • sukkerindhold ved hjælp af refraktometer
 • ethanolindhold f.eks. via pyknometer eller gaschromatografi

Efter brygningen går eleverne i gang med at udarbejde en præsentation, som skal at sælge bryggen ud fra de særlige egenskaber, den har. Der skal udarbejdes en salgstale samt en skriftlig præsentation i form af en planche eller digital præsentation.

Når bryggen er færdig inviteres forældre, parallelklasse eller andre på besøg og klassen står i grupperne og præsentere deres bryg med salgstale og smagsprøve. Seancen sluttes af med en afstemning om klassens bedste bryg! Test eventuelt afstemningsresultatet med en blindsmagning.

 

3. Evaluering:

Eleverne dokumenterer deres brygning i en journal med særligt fokus på at forklare de fejltagelser og lykketræf, der skete i elevernes egen brygningsproces.

Eventuelt kan man også sætte klassen til at lave en opgave fra tidligere skriftlig eksamen som omhandler cellevækst, samt lave et talepapir til en mundtlig prøveopgave om ølbrygning.

 

Kreditering 

Produceret af Udarbejdet af Kristine Raae, Gladsaxe Gymnasium og Charlotte Puge, Rungsted Gymnasium.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 01. december 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.