Forløb

Mikroorganismer og syrnet mælk – yoghurt

Eleverne skal producere yoghurt og derfor tilegne sig viden om blandt andet mikroorganismers vækst og syre-basekemi. De skal derudover undersøge begrebet probiotika og eventuelle effekter af probiotika i menneskets fordøjelse. Niveau: Bioteknologi A, fx 1g eller starten af 2g. Omfang:  12 moduler á 90 minutter.

Materialet er leveret af fagkonsulenterne Ole Fristed Kunnerup og Mette Malmqvist. 

 

Forløbet omhandler bioteknologisk fødevareproduktion og dækker over følgende kernestof:

  • Opbygning af prokaryote celler.
  • Mikrobiel vækst, vækstmodeller og vækstfaktorer.
  • Eksperimentelle metoder: Celledyrkning og spektrofotometri (OD).
  • Syre-basereaktioner og pH.
  • Beregning af stofmængdekoncentration

  

Introduktion og baggrund

Kernestoffet sættes i forbindelse med produktion af yoghurt og den bioteknologiske baggrund for produktionen.

I forløbet skal eleverne undersøge og diskutere forskellige aktuelle meninger og effekter af probiotika.

Der er fokus på det eksperimentelle arbejde og elevernes selvstændige forberedelse og efterbehandling af forsøg.

Forløbet forudsætter at eleverne kender til polære og upolære stoffer og blandbarhed, har kendskab til kemisk mængdeberegning og evt. til aminosyrer og proteiner.

  

Gennemførelse

Forløbet starter med at eleverne skal sætte sig ind i viden om cellers opbygning, mikrobiel vækst, vækstfaser og vækstfaktorer.

 

Eksperimentelt arbejde: Gærceller og mælkesyrebakterier undersøges og sammenlignes i mikroskop og væksten undersøges vha. pladespredning og spektrofotometri (OD). Eleverne skal i grupper selv designe deres forsøg med cellevækst og beslutte hvilke vækstfaktorer, der skal undersøges.

Herefter skal der arbejdes med syre-basekemi, pH-værdi og titrering.

 

Eksperimentelt arbejde: pH-titrering af saltsyre.

Eleverne skal undersøge yoghurt: Hvad indeholder yoghurt? Hvorfor er yoghurtens tekstur som den er? Hvilken betydning har pH-værdien i yoghurt? Hvordan produceres yoghurt? Osv.

 

Produkt: Planche/figur over yoghurtproduktion.

 

Eksperimentelt arbejde: Syrning af yoghurt.

For at kvalificere sig til diskussion af probiotika og sundhed, skal eleverne kende til konkurrenceforhold mellem bakterier i fordøjelsen og læse om probiotika og prebiotika.

  

Opfølgning

Feedback på planche og rapport over syrning af yoghurt. 

 

Kreditering

Udarbejdet af Kristine Raae og Charlotte Puge

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.